İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...

İngilizce Gramer Dersleri


Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler

1) Hangi İsimler Sayılır Hangileri Sayılamaz
2) Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler

Temel Ingilizce Konulari

1) Cumle Yapısı ve Ornek Cumleler
2) Cumle Yapısı ve Farklı Cumle Kalıpları
3) Ingilizce Tekil ve Çoğul Yapılar
4) A,An,The Belirli ve Belgisiz Sıfatlar
5) Ingilizce Sıfatlar
6) There Is ve There Are
7) Kişi ve Nesne Zamirleri
8) Iyelik Eki-Possessive Adjectives
9) `s Iyelik Eki
10) Of Iyelik Eki
11) İşaret Sıfatları
12) Karşılaştırma Sıfatları
13) Countable and Uncountable

English Tenses

1) Simple Present Tense Konu Anlatımı
2) Present Continuous Tense Konu Anlatımı
3) Past Tense Konu Anlatımı
4) Simple Future Tense Konu Anlatımı
5) Present Perfect Tense Konu Anlatımı
6) Past Continuous Tense Konu Anlatımı
7) Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı
8) Present Simple vs Present Continuous Tense
9) Present Perfect Tense vs Simple Past Tense

Modal Verbs

1) Can Modal Verb
2) Be Able To
3) Could Modal Verb
4) Must Modal Verb
5) Must Not
6) Should Modal Verb
7) Have to-Has to Modal Verb
8) Would Modal Verb

Sıfatlar ve Zarflar

1) Hem Sıfat Hem Zarf Olarak Kullanılan Kelimeler
2) Resimli İngilizce Sıfatlar
3) Sıfatlar ve Eş Anlamlıları
4) Sıfatlarla İlgili Örnek Cümleler
5) Düzensiz Sıfatlar ve Anlamları
6) Kişilik Sıfatları ve Anlamları
7) Sıfatlar ve Zıt Anlamlıları
8) İngilizce Sıfatlar ve Türkçe Karşılıkları
9) -ed ve -ing Takısı, Eki Alan Sıfat ve Zarflar
10) İngilizce Sıfatlar ve Kullanımı
11) İngilizce Sıklık Zarfları - Always, Often, Never...
12) Karşılaştırma Zarfları - Comparative Adverbs
13) İngilizce Zarflar - Adverbs Konusu
14) Sıfatlarda As...As Konusu ve Kullanım Şekli
15) Comparative ve Superlative Sıfatların Farkları
16) Superlative Sıfatlar - Adjectives
17) İngilizce Comparative - Karşılaştırma Sıfatlarının Kullanımı
18) Comparative-Superlative Sıfatların Yapısı ve Kuralları

Soru ve Olumsuz Cümle Oluşturma

1) Soru ve Negatif Cümle Oluşturma
2) Yes-No Soru Cümleleri, Yapısı
3) Soru Kelimeleri İle Soru Cümlesi Oluşturma; Where, What, Why...
4) Soru Kelimesinin Özne Olduğu Soru Yapısı
5) Negatif-Olumsuz Cümle Nasıl Kurulur, Yapısı
6) Nobody, Never vs Kelimelerle Olumsuz Cümle Kurma
7) Olumsuz Soru Cümlesi Nasıl Kurulur, Örnek Cümleler

Reported Speech - Dolaylı Anlatım

1) Reported Speech Genel Konu Anlatımı
2) Say ve Tell Fiilleri Kullanımı
3) Soru Cümlelerinin Bildirilmesi
4) Reported Commands: Emir Cümlesinin Bildirimi
5) Reported Request: Dolaylı İstekler
6) Bildirimde Bulunurken Kullanılan Fiiller

If Konusu - If Clause

1) İf Clause Konu Anlatımı, Sıfır Durumu, Zero Condition,Type 1
2) İf Clause Konu Anlatımı, First Condition,Type 1
3) İf Clause Konu Anlatımı,Type 2, Second Condition
4) İf Clause Konu Anlatımı,Type 3, Third Condition

İngilizce Edatlar - Prepositions

1) İngilizce Zaman Edatları Konu Anlatımı
2) İngilizce Yer Edatları Konu Anlatımı
3) Yön ve Hareket Bildiren Edatlar

Pasif Konusu - Passive Voice

1) İngilizcede Pasif - Passive Voice Konusuna Giriş
2) Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Konu Anlatımı
3) Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma, Konu Anlatımı
4) Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma, Konu Anlatımı
5) Şimdiki Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma, Konu Anlatımı
6) Present Perfect Tense İle Pasif Cümleler Konu Anlatımı
7) İki Nesneli Fiillerin Pasif Yapısı, Nasıl Pasif Cümle Yapılır
8) Pasif Cümlelerde By Kullanımı
9) Pasif Cümle Mi Yoksa Aktif Cümle Mi

Gerund And Infinitive

1) Gerunds: İsim fiil Konusuna Giriş
2) Gerund And Infinitive