İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
İngilizce Şimdiki Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma - Present Progressive Passive

+I am being watchedyou are being watchedhe/she/it is being watched
?am I being watched?are you being watched?Is he/she/it being watched?
-I am not being watched?You are not being watched?he/she/it is not being watched

Şimdiki zaman pasif yapısında, olayın devamlılığını bildirmek için being kullanılır. Bununla birlikte be ve fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali kullanılır.

  Where's the carpet? It's being cleaned.
  When are you being seen by the doctor?

Aşağıdaki örnek cümlelerde sorular ve onların cevapları söz konusudur. Yapılarını inceleyelim:

 • Can we play on the football pitch?
 • No, the grass is being cut.
 • Can't you wear your blue suit tonight?
 • No, It is being cleaned.
 • Did Alice get that new job?
 • Not yet - She is being interviewed.
 • What time is it?
 • Sorry, I don't know: My watch is being repaired.
 • Why the big smile?
 • I am being sent to Hawaii for a week.
 • I usually read a magazine while my hair is being cut.