İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...

İngilizce Örnek Cümleler


Fiiller İle İlgili Cümleler

1) Get Fiili
2) Used to Fiili

Model Verbs İle İlgili Cümleler

1) Can Model Verb
2) Could Couldnt
3) Should Shouldnt
4) Must ve Mustnt

Zamanlar-Tenses İle İlgili Cümleler

1) Already
2) Be Going To
3) Just
4) Was Were
5) When
6) When ve While
7) While
8) Will ile ilgili cümleler
9) Yet

Sayılabilen-Sayılamayan İle İlgili Cümleler

1) How much

Bağlaçlar İle İlgili Cümleler

1) So that