İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
Will İle İlgili Cümleler

İngilizcede will, gelecek zamanın yardımcı fiili olarak kullanılır. Öncelikle Olumlu, olumsuz ve soru cümleleri için örnek will cümlelerini listeliyoruz. Daha sonra will kullanımı üzerinde duracağız.

Will İle İlgili Olumlu Cümleler

 1. You can phone me this evening. I'll be at home. (Beni bu akşam arayabilirsin. Evde olacağım.)
 2. Leave the old bread in the garden. The birds will eat it. (Bayat ekmekleri bahçede bırak. Onları kuşlar yer.)
 3. We'll probably go out this evening. (Muhtemelen bu akşam dışarı çıkacağız.)
 4. I think Diana will pass the exam.(Bence Diana sınavı geçecek.)
 5. Next week I will be in London. (Gelecek hafta Londra'da olacağım.)
 6. Your parents will realize that. (Ailen bunu farkedecektir.)

Will İle İlgili Olumsuz Cümleler

 1. I won't be here tomorrow. (Yarın burada olmayacağım.)
 2. I think it will not rain this afternoon.(Bence bu öğleden sonra yağmur yağmayacak.)
 3. It will not see me till it comes very near.(Çok yakına gelmedikce beni görmeyecektir.)
 4. Hungary will not leave EU. (Macaristan Avrupa Birliğinden ayrılmayacaktır.)
 5. You won't find a better farmers market in the city. (Şehirde daha iyi bir çiftçi pazarı bulamazsın.)
 6. It won't be easy. ( Bu kolay olmayacak. )
 7. I will not exercise today. ( Bugün egzersiz yapmayacağım. )
 8. She will not quit her job. (İşinden ayrılmayacak.)
 9. They will not send their son to art school. (Oğullarını sanat okuluna göndermeyecekler.)

Will İle İlgili Soru Cümleleri

 1. Will you be at home this evennig? (Bu akşam evde mi olacaksın?)
 2. When will supper be ready?. (Çorba ne zaman hazır olacak?)
 3. How will she get here from the airport? (Buradan hava alanına nasıl gidecek?)
 4. Will they follow us? (Bizi takip edecekler mi?)
 5. Will you show me how to do that? (Bunu nasıl yapacağımı bana gösterecek misin?)

Will cümle içinde kıssa kullanımı

 • I'll = I will; you'll = you will; She'll = She will
 • I won't = I will not; You won't = You will not ; she won't = She will not

'll kıssaltması yazılı dilde yani kitap,Mektup gibi ortamlarda kullanılmaz. Bunun yerine uzun olarak will yazılmalıdır.

Önemli Bilgi:

'll kısaltması shall ve will 'in yerine I ve We gibi özneler ile birlikte kullanılabilir.

Örnek:

 • I'll be late tomorrow.
 • I think we'll win.

Will Kullanım Alanları

Kesinlik İfade Etmek İçin

Will kalıbı ifade ettiğimiz düşünce/istek/fiil konusunda emin olduğumuzda kullanırız. Söylediğimiz cümleden emin değilsek will kullanmamız yanlış olacaktır.

Örnek:

 1. You can phone me this evening. I'll be at home. (Beni bu akşam arayabilirsin. Evde olacağım.)
 2. Hungary will not leave EU. (Macaristan Avrupa Birliğinden ayrılmayacaktır.)

Tahminde Bulunmak

Will kalıbını gelecekle ilgili tahmin yürütmek için kullanabiliriz.

Örnek:

 1. I think Diana will pass the exam.(Bence Diana sınavı geçecek.)
 2. We'll probably go out this evening. (Muhtemelen bu akşam dışarı çıkacağız.)

Kararlarımızı ve isteklerimizi bildirmek

Will kalıbını karar ve isteklerimizi karşı tarafa bildirmek için kullanabiliriz.

Örnek:

 1. They will not send their son to art school. (Oğullarını sanat okuluna göndermeyecekler.)
 2. I will not exercise today. ( Bugün egzersiz yapmayacağım. )
 3. Will you show me how to do that? (Bunu nasıl yapacağımı bana gösterecek misin?)

Söz Vermek

Will kalıbını söz vermek ve bunu karşı tarafa söylemek için kullanabiliriz.

Örnek:

 1. We’ll always love you. (Biz her zaman seni seveceğiz.)

İstek ve Davet

Will kalıbını isteklerimizi belirtmek ve davet etmek için kullanabiliriz.

Örnek:

 1. Will you show me how to do that? (Bunu nasıl yapacağımı bana gösterecek misin?)
 2. Will you come for dinner on Saturday? (Cumartesi yemek için gelecek misin?)

Kaynak :

Cambridge Dictionary