İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
Yet İle İlgili Örnek Cümleler

İngilizcede yet şu anlamlara gelmektedir:

Zarf olarak anlamları;

yet: hâlâ, henüz, daha, şimdiye kadar, şimdiye dek, sonunda, hatta, yine de

Bağlaç olarak anlamları;

yet: yine de, ama, ancak, buna rağmen, oysa

Yet, genellikle present perfect tense (yakın geçmiş zaman) ile birlikte, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Genellikle cümlenin sonunda kullanılır.

Olumsuz cümlelere örnekler:

  Are Diane and Paul here?
  (Diane ve Paul burdalar mı?)
  No, They haven't arrived yet.
  (Hayır, henüz gelmediler.)
  Does John know that you're going away?
  (John gideceğini biliyor mu?)
  No, I haven't told him yet.
  (Hayır, Henüz ona anlatmadım.)
  Margaret has bought a new dress but she hasn't worn it yet.
  (Margaret yeni bir elbise satın aldı ama henüz onu giymedi.)
  He hasn't opened it yet.
  It hasn't stopped raining yet.

Soru cümlelerine örnekler:

  Have Diane and Paul arrived yet?
  (Diane ve Paul geldiler mi?)
  No, not yet. We're still waiting for them.
  (Hayır, henüz değil. Hala onları bekliyoruz.)
  Has Linda started her new job yet?
  (Linda yeni işine başladı mı?)
  No, she starts next week.
  (Hayır, gelecek hafta başlayacak.)
  This is my new dress.
  (Bu benim yeni elbisem.)
  Oh, it's nice. Have you worn it yet?
  (Oh, ne güzel. Hiç giydin mi?)
  Have you met your new neighbours yet?
  (Yeni komşularınla şimdiye kadar görüşmedin mi?)
  Have you written the letter yet?
  (Mektubu şimdiye kadar yazmadın mı?)
  Has he sold his car yet?
  (Arabasını henüz satmadı mı?)