Yet İle İlgili Cümleler

Yet Kullanımı

Yet geçmişte başlamış ve hala devam eden bir zaman için kullanılır. Genellikle present perfect tense (yakın geçmiş zaman) ile birlikte, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Genellikle cümlenin sonunda kullanılır.

Zarf Olarak Anlamları
hâlâ, henüz, daha, şimdiye kadar, şimdiye dek, sonunda, hatta, yine de
Bağlaç olarak anlamları
yine de, ama, ancak, buna rağmen, oysa anlamları taşır

Yet Olumlu cümle örnekleri:

It was early, yet we were all ready for bed after our long hike.
Erken olmasına rağmen, uzun yürüyüşümüzden sonra yatmak için hazırdık.
He is my worst enemy, and yet, I admire him as the wisest man in the world.
O benim en büyük düşmanım ama yine de ona dünyadaki en bilge adam olarak hayranım.

Yet Olumsuz cümlele örnekleri:

Are Diane and Paul here? No, They haven't arrived yet
Diane ve Paul burdalar mı? Hayır, henüz gelmediler.
Does John know that you're going away?No, I haven't told him yet.
John gideceğini biliyor mu?Hayır, Henüz ona anlatmadım.
Margaret has bought a new dress but she hasn't worn it yet.
Margaret yeni bir elbise satın aldı ama henüz onu giymedi.
He hasn't opened it yet.
Hala onu açmadı.
It hasn't stopped raining yet.
Yağmur henüz durmadı.

Yet Soru cümlelesi örnekleri:

Have Diane and Paul arrived yet? No, not yet. We're still waiting for them.
Diane ve Paul geldiler mi? Hayır, henüz değil. Hala onları bekliyoruz.
Have you met your new neighbours yet?
Yeni komşularınla şimdiye kadar görüşmedin mi?
Have you written the letter yet?
Mektubu şimdiye kadar yazmadın mı?
Has he sold his car yet?
Arabasını hala satmadı mı?
  Has Linda started her new job yet?
  (Linda yeni işine başladı mı?)
  No, she starts next week.
  (Hayır, gelecek hafta başlayacak.)
  This is my new dress.
  (Bu benim yeni elbisem.)
  Oh, it's nice. Have you worn it yet?
  (Oh, ne güzel. Hiç giydin mi?)


Örnek Cümle Derslerimize Hızlı Erişim