Present Perfect Tense

İngilizcede Present Perfect Tense önemli zamanlardan biridir. Öğrenilmesinde bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bunun nedeni de bu zamanın Türkçe'de ve birçok dilde karşılığının olmamasıdır. Yapısı çok basittir. Kullanımıyla ilgili problem söz konusudur.

Present Perfect Tense'i hangi durumlarda kullanırız:

Present perfect Tense'in 2 temel kullanımından bahsedebiliriz.

1.Geçmişte başlamış ve şu zamana kadar devam eden eylemleri anlatırken. before(now), ever, never...before, up till now, so far gibi zaman zarflarıyla:

Örnek cümle: I have received 20 card so far. I have never tested papatya (before). since/for ile birlikte: I have lived here since 1980. I have lived here for 20 years.

2. Geçmişte olmuş ama zamanı bilinmeyen durumlardan söz ederken:

Örnek cümle: Have you passed your driving test? (Şuana kadar olan herhangi bir zamanda olmuş olabilir.) just, recently, already, still, yet gibi zaman ifadeleriyle kurulan cümleler. İçinde bulunduğumuz ana çok yakın zamnaları karşılarlar. I have just eaten.

Present Perfect Tense ile cümle nasıl kurulur?

Özne + have/has + esas fiil (3. Halde) + nesne

Present Perfect Tense ile ilgili 2 durumdan söz edebiliriz:

1. İngilizcede Present Perfect Tense ile cümle kurarken esas fiile have ve has yardımcı fiilleri kullanılır.

2. Cümlenin esas fiili de 3. haliyle kullanılır. (past participle)

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

  subject auxiliary verb   main verb  
+ I have   seen ET.
+ You have   eaten mine.
- She has not been to Rome.
- We have not played football.
? Have you   finished?  
? Have they   done it?