Must İle İlgili Cümleler

Bu yazıda, must - must not ile ilgili örnek cümleleri göreceğiz.

İngilizcede must, zorunluluk durumlarını bildirirken kullanılır. Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim.

 • The windows are very dirty. I must clean them.
  (Pencereler çok kirli. Onları temizlemeliyim.)
 • It's fantastic film. You must see it.
  (Harika bir film. Onu görmelisin.)
 • We must go to the bank today. We haven't got any money.
  (Bugün bankaya gitmeliyiz. Paramız kalmadı.)
 • I must hurry. I mustn't be late.
  (Acele etmeliyim. Geç kalmamalıyım.)
 • I mustn't forget to phone Julia.
  (Julia'ya telefon etmeyi unutmamalıyım.)
 • Be happy! You mustn't be sad.
  (Mutlu ol. Üzülmemelisin.)
 • You mustn't touch the pictures.
  (Resimlere dokunmamalısın.)
 • You must learn to drive. It will be very useful.
  (Araba sürmeyi öğrenmelisin. Faydalı olabilir.)


Örnek Cümle Derslerimize Hızlı Erişim