Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları) Nedir?

İyelik sıfatları, İngilizce'de sahiplik veya aidiyeti belirtmek için kullanılan dilbilgisi ögeleridir. Bunlar, bir nesnenin kimin tarafından sahip olunduğunu veya ait olduğunu gösterirler. İngilizce possessive adjectives, nesnenin sahibini, sahibin sayısını ve cinsiyetini belirtmek için kullanılırlar. İngilizce possessive adjectives, kişisel zamirlerle sık sık karıştırılır, ancak farklıdırlar. Possessive adjectives, sahiplik veya aidiyeti ifade ederken kişisel zamirler, bir kişiyi veya nesneyi göstermek için kullanılır.

My Car Possessive Adjectives Örnek Görsel

Possessive Adjectives ile İlgili 10 Cümle

 1. That is my daughter.
 2. Is this your book?
 3. Do you know about her mother?
 4. Did you show them our car?
 5. The red one is their house.
 6. This is my cousin.
 7. He bought his own house.
 8. It's his turn to play.
 9. The glass is in its rack.
 10. He accepted our offer.

Possessive Adjectives'in Kullanımı

Possessive adjectives, sahiplik ilişkisini ifade ederken özneyle uyumlu bir şekilde kullanılırlar. İşte İngilizce'de kullanılan possessive adjectives ve kullanımı:

1. First Person Singular (Birinci Tekil Şahıs): "My" (Benim)

Örnek: "This is my book." (Bu benim kitabım.)

2. Second Person Singular (İkinci Tekil Şahıs): "Your" (Senin)

Örnek: "Is this your car?" (Bu senin araban mı?)

3. Third Person Singular (Üçüncü Tekil Şahıs): "His" (Onun), "Her" (Onun), "Its" (Onun - Nesneler için)

Örnekler: "His name is John." (Onun adı John.) "Her dress is beautiful." (Onun elbisesi güzel.) "The cat licked its paws." (Kedi patilerini yaladı.)

4. First Person Plural (Birinci Çoğul Şahıs): "Our" (Bizim)

Örnek: "These are our friends." (Bunlar bizim arkadaşlarımız.)

5. Second Person Plural (İkinci Çoğul Şahıs): "Your" (Sizin)

Örnek: "Is this your house?" (Bu sizin eviniz mi?)

6. Third Person Plural (Üçüncü Çoğul Şahıs): "Their" (Onların)

Örnek: "Their dog is very friendly." (Onların köpeği çok arkadaş canlısı.)

Özel Durumlar: "It's" ve "Its" Farkı

İngilizce'de "it's" ve "its" iki farklı şeyi ifade eder. "It's," "it is" veya "it has" kısaltmasıdır, yani "o"nun veya "bu"nun olduğunu gösterirken, "its" nesnelerin sahiplik sıfatıdır ve "onun" anlamına gelir.

 • "It's a beautiful day." (Bu harika bir gün.)
 • "The cat is cleaning its fur." (Kedi tüylerini temizliyor.)

İyelik Sıfatları ve İyelik Zamirleri Arasındaki Fark

İyelik sıfatları, İngilizce'de sahipliği ifade eden sıfatlardır ve genellikle bir ismin önünde kullanılır. Öte yandan, iyelik zamirleri, belirli bir nesnenin yerine kullanılan kelimelerdir. İşte bu ikisi arasındaki farkı gösteren örnekler:

 • İyelik Sıfatı: "This is my car." (Bu benim arabam.)
 • İyelik Zamiri: "This is mine." (Bu benimki.)

İyelik sıfatları, İngilizce dilbilgisinin önemli bir parçasıdır ve sahiplik ilişkilerini ifade etmek için yaygın olarak kullanılır. Doğru possessive adjective kullanımı, bir nesnenin sahibini veya ait olduğu kişiyi açıkça ifade etmenize yardımcı olur ve iletişimi daha anlamlı hale getirir.

Sonuç olarak, possessive adjectives, İngilizce'de sahiplik veya aidiyeti belirtmek için kullanılan önemli bir dilbilgisi unsuru olarak karşımıza çıkar. Bu sıfatlar, İngilizce öğrenenler için temel bir konsepttir ve İngilizce dilinde hem yazılı hem de sözlü iletişimde yaygın olarak kullanılır.

Aşağıdaki örnek cümle ve türkçelerini inceleyelim:

 • That's my daughter.
 • Şu benim kızım.

 • Is this your book?
 • Bu senin kitabın mı?

 • This is her office.
 • Bu onun ofisi.

 • I've got their phone number.
 • Telefon numaralarını unuttum.

Aşağıdaki tabloda konu bütünlüğü açısından kişi-şahıs zamirleri ile iyelik sıfatları bir arada verildi.

Kişi Zamirleri Possessive Adjectives-İyelik Sıfatları
I - Ben My - Benim
You - Sen Your - Senin
He - O (Erkek) His - Onun
She - O (Dişi) Her - Onun
It - O (Cansız, Cinssiz) Its - Onun
We - Biz Our - Bizim
You - Siz Your - Sizin
They - Onlar Their - Onların

"my, your, her, his, its, our, their" tekil ya da çoğul kullanımlarda değişime uğramadan aynen kalır.

 • Here's my book.
 • Kitabım burada.

 • Here are my books.
 • Kitapların burada.

Örnek Cümleler ve Türkçeleri:

 • Alison is doing her homework.
 • Alison ödevini yapıyor. (onun ödevini)


 • Do you live with your parents?
 • Ailenle mi yaşıyorsun? (senin ailen)


 • We love our new house.
 • Yeni evimizi seviyoruz. (bizim yeni evimiz)


 • He's in his office.
 • Ofisinde. (onun ofisinde)


 • The children are with their grandmother.
 • Çocuklar büyük anneleriyle beraberler. (onların büyük anneleri)


 • I like my new job.
 • Yeni işimi seviyorum. (benim yeni işimi)


 • Amsterdam is famous for its canals.
 • Amsterdam kanallarıyla meşhurdur. (onun kanalları)


 • She's with her boyfriend.
 • Erkek arkadaşıyla birlikte. (onun erkek arkadaşı)


 • They haven't got their umbrellas.
 • Şemsiyeleri yok. (onların şemsiyeleri)


 • She's in her bedroom.
 • Yatak odasında. (onun yatak odasında)


 • He's looking for his shoes.
 • Ayakkabılarını arıyor. (onun ayakkabıları)

Örnek Cümle Derslerimize Hızlı Erişim