İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
İngilizce Possessive Adjectives; İngilizce İyelik sıfatları

İngilizce possessive adjectives konusu Türkçe İyelik sıfatları - İyelik eki konusuna karşılık gelir. Sahip olma durumlarını belirtmede kullanılırlar. İsimlerden önce kullanılırlar.

Aşağıdaki örnek cümle ve türkçelerini inceleyelim:

 • That's my daughter.
 • Şu benim kızım.

 • Is this your book?
 • Bu senin kitabın mı?

 • This is her office.
 • Bu onun ofisi.

 • I've got their phone number.
 • Telefon numaralarını unuttum.

Aşağıdaki tabloda konu bütünlüğü açısından kişi-şahıs zamirleri ile iyelik sıfatları bir arada verildi.

Kişi ZamirleriPossessive Adjectives-İyelik Sıfatları
I - BenMy - Benim
You - SenYour - Senin
He - O (Erkek)His - Onun
She - O (Dişi)Her - Onun
It - O (Cansız, Cinssiz)Its - Onun
We - BizOur - Bizim
You - SizYour - Sizin
They - OnlarTheir - Onların

"my, your, her, his, its, our, their" tekil ya da çoğul kullanımlarda değişime uğramadan aynen kalır.

 • Here's my book.
 • Kitabım burada.

 • Here are my books.
 • Kitapların burada.

Örnek Cümleler ve Türkçeleri:

 • Alison is doing her homework.
 • Alison ödevini yapıyor. (onun ödevini)


 • Do you live with your parents?
 • Ailenle mi yaşıyorsun? (senin ailen)


 • We love our new house.
 • Yeni evimizi seviyoruz. (bizim yeni evimiz)


 • He's in his office.
 • Ofisinde. (onun ofisinde)


 • The children are with their grandmother.
 • Çocuklar büyük anneleriyle beraberler. (onların büyük anneleri)


 • I like my new job.
 • Yeni işimi seviyorum. (benim yeni işimi)


 • Amsterdam is famous for its canals.
 • Amsterdam kanallarıyla meşhurdur. (onun kanalları)


 • She's with her boyfriend.
 • Erkek arkadaşıyla birlikte. (onun erkek arkadaşı)


 • They haven't got their umbrellas.
 • Şemsiyeleri yok. (onların şemsiyeleri)


 • She's in her bedroom.
 • Yatak odasında. (onun yatak odasında)


 • He's looking for his shoes.
 • Ayakkabılarını arıyor. (onun ayakkabıları)