İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
İngilizce Kişi ve Nesne Zamirleri

İngilizcede “subject pronouns” öznelerin yerini tutan yapılardır yani Türkçedeki karşılığı “ kişi-şahıs zamirleri” dir. Nesnelerin yerini tutan zamirler de “object pronouns” olarak isimlendirilir.

Kişi Zamirleri Fiil Nesne Zamirleri
I see them.
She knows me.
We don't like it.

Bunun yanında “object pronouns” yani nesne zamirleri prepozisyonlarla birlikte de kullanılırlar:

 • Do you live with them?
 • Onlarla mı yaşıyorsun?
 • Jenny works with him.
 • Jenny onunla çalışıyor.

Kişi Zamirleri - Subject pronouns

I Ben
You Sen
He O - Erkekler için kullanılır
She O - Kızlar için kullanılır
It O - Cansız varlıklar için kullanılır.
We Biz
You Siz
They Onlar

Nesne Zamirleri - Object Pronouns

I Ben
You Sana-seni
Him Ona-onu - Erkekler için kullanılır
Her Ona-onu - Kızlar için kullanılır
It Ona-onu - Caznsız varlıklar için kullanılır.
Us Bizi-Bize
You Sizi-Size
Them Onları-Onlara

Örnek Cümleler ve Türkçeleri:

 • Can you help us with these bags?
 • Bu çantaları taşımamızda bize yardım edermisiniz?
 • We usually see them at the weekend.
 • Onları genelde hafta sonları görürüz.
 • How did you teach him to read?
 • Ona okumayı nasıl öğrettin?

Dikkat edilirse 'kişi zamirleri - subject pronouns' öznelerin, yani eylemi gerçekleştirenlerin yerine kullanılır.

 • I write to her once a month.
 • Ona ayda bir yazarım.
 • He loved her very much but she didn't love he.
 • O onu (kızı) çok sevdi ama o (kız) onu sevmedi.
 • Why did you ask them to come? I don't like them.
 • Neden onlardan gelip gelmeyeceklerini sordun? Onlardan hoşlanmıyorum.
 • Please don't wait for us.
 • Lütfen bizim için beklemeyin.
 • Did they tell her the news?
 • Ona olan biteni anlattılar mı ?
 • Would you like to come with me?
 • Benimle gelmek istermisin ?

Aşağıdaki cümlelerde nesne zamirlerinin ne şekilde kullanıldığını inceleyim. Nesne zamirlerinin neye karşılık geldikleri koyu harflerle yazıldı.

 • I can't open this door. Could you open it for me, please?
 • Kapıyı açamadım. Benim için onu açarmısın lütfen?
 • I can't do this homework. Can you help me?
 • Bu ev ödevini yapamam. Bana yardım edermisin?
 • I asked you a question but you didn't answer me.
 • Sana bir soru sordum ama sen bana cevap vermedin.
 • We're not ready. Please give us some more time.
 • Hazır değiliz. Lütfen bize biraz daha zaman verin.
 • She speaks very quickly. I can't understand her.
 • Çok hızlı konuşuyor. Onu anlayamıyorum.
 • I'm sorry about your birthday. I'm afraid I forgot about it.
 • Doğum gününden dolayı üzgünüm. Korkarım onu unuttum.
 • Jill's a very nice woman. Do you know her?
 • Jill çok iyi bir kadın. Onu tanıyormusun?