İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
When ve while ile ilgili cümleler

When ve while kelimeleri birbirine çok benzer anlamlarda kullanılmaktadır. Aralarında çok ince bir nüans farkı vardır

When

Bir aktivite ile uğraşırken başka bir olay aktivitemizi bozuyorsa when ve while kullanırız. Aktivitemizi bozan OLAYI vurgulamak için when kullanırız.

    When he came home, I was playing with the children.
    Eve geldiğinde, çocuklarla oynuyordum.

While

Aktivitemizi vurgulamak için while kullanırız.

    While I was playing with the children, he came home.
    Çocuklarla oynarken, O eve geldi.

While ile kurulan cümlelerde genellikle fiil -ing takısı alır. When ile ilgili kurulan cümlelerde genellikle fiil -ed takısı alır.