İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
İngilizce Would Modal Verb

İngilizcede Would yardımcı fiil olarak kullanılır; "modal yardımcı fiili". Would'u kullandığımız durumlar şunlardır:

 • Geçmişten bahsederken
 • Geçmiş bir zamanda, gelecekten söz ederken
 • Şart Kiplerinde
 • Arzular dile getirirken, kibarca soru ve istekte bulunurken, fikir ve beklentileri, pişmanlık gibi durumlarda da would kullanılır.

Would'un Cümle Yapısı şöyledir:

özne + would + esas fiil

 Özne yardımcı fiilana fiil 
+Shewould likemilk.
'd
-Shewould not likelemonade.
wouldn't
?Wouldshelikecoffee?

Şöyle bir kullanım sözkonusu değildir:

 • I would to like coffee.

İngilizcede Would, to ile kullanılmaz. Would bir yardımcı fiil gibi düşünülmelidir.

İngilizce Would Yardımcı Fiilinin Kullanımı

would: Geçmişten söz ederken kullanılır.

would, gelecek zamanda kullandığımız "will" ya da "going to" 'nun geçmiş zaman kullanımı anlamını taşır.

 • I thought it would be cold so I wore my coat.
 • Havanın soğuyacağını düşündüm ve paltomu giydim.

 • Even as a boy, he knew that he would succeed in football.
 • Çocukken bile, futbolda başarılı olacağını biliyordu.

Reported speech cümlelerinde (dolaylı anlatım) would, gelecek zamanda kullandığımız "will" ya da "going to" 'nun geçmiş zaman kullanımı anlamını taşır.

 • She said that she would buy some apple. ("I will buy some apple.")
 • Biraz elma alacağını söyledi. ("Biraz elma satın alacak".)

would: Koşul, şart cümlerinde kullanılır. Örnek cümleler:

 • I'd be very frightened if somebody pointed a gun at me.
 • Eğer birisi bana silah doğrultsaydı çok korkardım.

 • If I didn't go to their party, they'd be offended.
 • Eğer partilerine gitmeseydim çok gücenirdiler.

 • If you took more exercise, you'd (= you would) probably feel healthier.
 • Eğer daha fazla egsersiz yapsaydın, muhtemelen daha sağlıklı olacaktın.

 • I wouldn't drink that if I were you.
 • Yerinde olsaydım onu içmezdim.

would: İstek, Eğilim anlatırken kullanılır. Örnek cümleler:

 • Would you like some tea?
 • Biraz çay isermisin?

 • What I'd really like is some coffee.
 • Tek istediğim biraz kahve.

would: Kibar istekler ve Sorular için kullanılır. Örnek cümleler:

 • Would you open the window, please?
 • Pencereyi açarmısınız lütfen?

 • Would you know the topic?
 • Mesele nedir, biliyormusunuz?

 • Would you go with him?
 • Onunla gidermisin?

would: Dilekte bulunurken kullanılır. Örnek cümleler:

 • I wish you would not go.
 • Keşke gitmeseydin. (Kalmanı çok isterdim.)