İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
Present Continuous Tense-Ingilizce Şimdiki Zaman

Present Continuous Tense cümle yapısı.

Özne + yardımcı fiil + esas fiil + -ing Takısı - Nesne

Örnek: I am waiting for the train. (Treni bekliyorum.)

Şimdiki Zamanla ilgili 2 durumdan söz edebiliriz:

1. Durum: İngilizcede şimdiki zamanla cümle kurarken esas fiile -ing takısı getirilir. Tüm durumlarda bu geçerlidir.

2. Durum: 3. tekil şahıslar için (he, she, it) "is" yardımcı fiili, I için "am" yardımcı fiili, you-we-they için de "are" yardımcı fiili kullanılır.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

 özneyardımcı fiil  esas fiil 
+I am speakingto you.
+ Youare readingthis.
- Sheisnotstayingin London.
- Wearenotplayingfootball.
? Ishe watchingTV?
? Arethey waitingfor John?

Present Continuous Tense-Şimdiki Zaman'ı kullandığımız durumlar ve örnek cümlele:

1. Kullanım. Konuşma anında devam eden eylemlerden bahsederken:

Örnek cümle: He is working at the moment. (Şu anda çalışıyor.)

2. Kullanım. Geçici durumlardan söz ederken. Eylemin Konuşma anında olması gerekmiyor:

Örnek cümle: My daughter is studying English at ODTU University.(Benim kız kardeşim ODTU üniversitesinde ingilizce öğrenimi görüyor.)

3. Kullanım. Planlanan eylemlerden bahsederken:

Örnek cümle: We are spending next winter in Australia.(Gelecek kışı Austuralyada geciriyoruz.)

4. Kullanım. Always, usually gibi zarfların kullanıldığı eylemleden söz ederken:

Örnek cümle: Sheis always helping people. (O her zaman insanlara yardım ediyor.)

5. Kullanım. Şartların uzun bir zaman periyodunda değiştiği durumlardan bahsederken:

Örnek cümle: The earth is slowly getting warmer. (Dünya yavaşca ısınıyor.)