İngilizce Zaman Edatları Konu Anlatımı: At, In, On

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır.

 • I will see you at 4:15.
  Seninle saat 4:15'de görüşeceğim.
 • The plane leaves at six.
  Uçak saat 6'da kalkacak.
 • Call me at lunchtime.
  Beni öğlen vaktinde ara. (lucnhtime: yemek vakti anlamına da gelir.)

Önemli: Zaman ile ilgili soru sorarken şu yanlışı yapmayalım:

At what time ...?

Bu şekilde sorulmaz. Doğrusu şöyledir:

What time ...?on Kullanımı: üstünde, üzerinde, de, e doğru, yönünde, ile, civarında, esnasında

Zaman edatı olarak on, günlerde, tarihlerde ve Monday morning, Friday afternoon gibi ifadelerde kullanılır.

 • I'll be at home on Tuesday.
  Salı günü evde olacağım.
 • The meeting's on June 23rd.
  Toplantı haziranın 23'ünde yapılacak.
 • I had to work on Christmas Day.
  Noel gününde de çalışmalıyım.
 • We get up late on Sundays.
  Pazar günü geç kalkarız.
 • I'm always sleepy on Monday mornings.
  Pazartesi sabahları daima uykulu olurum.

Aşağıdaki örnek cümlelerde at ve on zaman edatlarının kullanımlarını inceleyelim:

 • What are you doing on Saturday?
 • Can you wake me at 6:30?
 • The classes start on September 8th.
 • I'll be at work late on Tuesday morning.
 • I have my guitar lessons at 10:00 on Wednesdays.
 • She got married on Easter Monday.
 • My new job starts on April 17th.
 • Can we meet at lunchtime on Tuesday?

In Kullanımı: de, da, içinde, içine, halinde, olarak, içeriye, içeri

In edatı, in the morning, in the afternoon, in the evening ile birlikte kullanılır.

Önemli: night ile birlikte in kullanılmaz, at kullanılır: At night

In edatı, haftaları, mevsimleri, ayları, yılları ve yüzyılları söylerken kullanılır.

 • We're going to Denmark in the first week of May.
 • I always get unhappy in the winter.
 • Shakespeare died in 1616.
 • There were terrible wars in the 17th century.
 • My birthday's in March.

Bunların yanında at the weekend, at Christmas, at Easter kullanımları da vardır.

 • What are you doing at the weekend?
 • Did you go away at Christmas?

Aşağıdaki örneklerde in, at ve on kullanımlarını inceleyelim:

 • We all went to Wales at the weekend.
 • I usually go skiing in February.
 • She finished school in 1996.
 • My mother usually comes to stay in Christmas.
 • I don't like driving at night.
 • Our garden looks wonderful in the spring.
 • I usually stop work at 5:00 in the afternoon.
 • I will finish university in June.
 • I last saw her in 1998.
 • I'm never hungry early in the morning.

Önemli: This, next, last ve every gibi genel ifadelerden önce preposition-edat kullanmayız.

 • What are you doing this afternoon?
 • Googbye. See you next week.
 • Bill was here last Tuesday.
 • We go on holiday to the same place every year.

Bir işin ne kadar sürede biteceğinden söz ederken in kullanırız.

 • They built our house in three months.
 • Your soup will be ready in ten minutes.

From ... to, until ve by kullanımı:

Until ya da till (informal), "kadar, değin, dek" anlamlarına gelmektedir ve bir işin ne zaman biteceğini anlatmakta kullanılır.

 • We played football until 5 o'clock.
 • I will be in London till Thursday.
 • It was a great party. We danced until six o'clock in the morning.
 • I'm going to have a sandwich now. I can't wait until/till lunchtime.
 • Granny's coming on Monday for a few days. She's going to stay until/till Saturday.
 • When I was young, you had to go to school until/till the age of 14.
 • I didn't like the film, so I didn't stay until/till the end.
 • I'm doing a three-month computer course; it goes on until/till July.

From ... to/until/till, bir olayın ya da durumun başlangıç ve bitiş zamanını verirken kullanırız.

 • He read the paper from 7:30 to 8:30.
  He read the paper from 7:30 until/till 8:30.
 • He washed the car from 8:00 to 9:00.
  He washed the car from 8:00 until/till 9:00.
 • He played tennis from 10:00 to 11:00.
  He played tennis from 10:00 until/till 11:00.

Eğer belli bir zaman diliminde bir eylemin gerçekleşmesini istiyorsak (o zamanı geçmemeli), until yerine by kullanırız.

 • You can keep the car until Sunday.
  (Araba pazar gününe kadar sende kalabilir.)
 • You really must bring it back by 12:00 on Sunday.
  (Arabayı pazar günü en geç 12:00'da geri getirmelisin. Bundan önce de getirebilirsin.)

Aşağıdaki örnek cümlelere bakalım:

 • This book must go back to the library by Tuesday.
 • The film goes on until 9:30.
 • Can you finish painting the room by Friday?

For, during ve while kullanımı:

For, bize olayın ya da durumun ne kadar sürdüğünü anlatırken kullanılır. During ise ne zaman olduğunu anlatırken.

 • I slept for 20 minutes during the lesson.
  (Derste 20 dakika uyudum.)
 • The journey lasted for three days.
 • There was a rainstorm during the night.
 • I lived in Mexico for six years.
 • I got a headache during the examination.
 • We visited Kyoto during our holiday in Japan.
 • The electricity went off for two hours during afternoon.
 • Alex and his wife met during the war.

During, preposition yani edat olarak kullanılır. During + isim

While ise bağlaç olarak kullanılır. While + özne + fiil.

 • They got into the house during the night.
 • They got into the house while I was asleep.
 • He got ill during the jurnay.
 • He got ill while he was travelling.

Aşağıdaki ifadelerin nasıl değiştiklerine dikkat edelim:

 • during the meal (I/eat) .. while I was eating.
 • while I was travelling (journey) .. during the journey.
 • during the game (they/play) .. while they were playing.
 • while we were listening (lesson) .. during the lesson.
 • while they were fighting (war) .. during the war.
 • during the conversation (they/talk) .. while they were talking.

Aşağıdaki örnek cümlelerde, for ile birlikte kullanılan faydalı bazı ifadeleri inceleyelim:

 • They waited for a long time, but the bus didn't come.
 • I will love you for ever.
 • Could I talk to you for a minute or two.
 • I played tennis for a couple of hours and then went home.
 • I went to sleep for a moment during the opera.
 • They put him in prison for life.