İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

 • İngilizce Comparative sıfatlar (adjectives), insanları ya da nesneleri, başka insanlarla ya da nesnelerle kıyaslamak için kullanılır:

   Ankara is bigger than İstanbul.

   Ankara, İstanbul'dan büyüktür.

Bu cümlede görüldüğü gibi, Ankara ve İstanbul birbiriyle kıyaslanmaktadır. Sıfat, comparative - karşılaştırma formunda kullanılmıştır ve sıfattan hemen sonra than getirilmiştir. Than burada cümleye -den, -dan anlamını verir.

   John is a more careful driver than Robin

   John, Robin'den daha dikkatli bir sürücüdür.

Bu cümlede görüldüğü gibi, ingilizce comparative sıfat yapısı yazısında anlatığımız gibi, sıfat çok heceli ve karşılaştırma bildirdiğinden başına more geldi.

 • İngilizce superlative sıfatlar (adlectives) yapısını ise, kişi ya da nesneleri, içinde bulundukları bütün kişi ya da nesnelerle kıyaslarken kullanırız:

   Ahmet is the most careful driver in the family.

   Ahmet, ailedeki en dikkatli sürücüdür.

Bu cümlede görüldüğü gibi, Ahmet, bütün aile bireyleri ile kıyaslanmaktadır. most 'dan önce the geldiğine dikkat edin.

   Veli is the tallest player in the team.

   Veli, takımdaki en uzun oyuncudur.

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

 • Mehmet is taller than all of her sisters.
 • Mehmet, bütün kız kardeşlerinden daha uzundur.
 • Kerim is the tallest person in her family.
 • Kerim ailesindeki en uzun kişidir.
 • This is the best basketball team in the country.
 • Bu, ülkedeki en iyi basketbol takımıdır.
 • A basketball court is usually bigger than a tennis court.
 • Bir basketbol sahası genellikle bir tenis sahasından büyüktür.

İlgili Başlıklar