www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


İngilizce Sıfatlar (Adjectives) Konu Anlatımı

İngilizcede sıfatlar, bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler yönünden niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Bu yazıda, sıfatların, isimlerle birlikte nasıl kullanıldığını göreceğiz. Bunun yanında birden çok sıfat, cümle içinde nasıl sıralanır konusunu da (sıfatların sıralanışı) örnek cümlelerle anlatacağız.


One day, a time ago, (long fine)One fine day, a long time ago
a girl (beautiful, little)a beautiful little girl
in a coat (red)in a red coat
though a forest (dark)though a dark forest
with a bag (big)with a big bag
of apples (red, wonderful)of wonderful red apples
to see her grandmother. (old)to see her old grandmother
Under a tree (tall green)Under a tall green tree
she saw a wolf (big, bad)she saw a big bad wolf


' good little, girl morning', saidGood morning, little girl', said
big the bad wolfthe big bad wolf.
'going you where are'Where are you going
that with bag heavywith that heavy bag
day this fine on?'on this fine day?'
'going my see to grandmother I'm old''I'am going to see my old grandmother'
girl the said littler.said the littler girl.
'lives small she in house a'She lives in a small house
new the supermarket near.'near the new supermarket.'

Örnek cümleler:İlgili Başlıklar
Puan: 3.8 (Oy Sayısı: 331)


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense