İngilizce Cümleler


Fiiller İle İlgili Cümleler

1) Get Fiili
2) Used to Fiili

Model Verbs İle İlgili Cümleler

1) Can Model Verb
2) Could Couldnt
3) Should Shouldnt
4) Must ve Mustnt

Zamanlar-Tenses İle İlgili Cümleler

1) Already
2) Be Going To
3) Just
4) Was Were
5) When
6) When ve While
7) While
8) Will
9) Yet

Sayılabilen-Sayılamayan İle İlgili Cümleler

1) How much

Bağlaçlar İle İlgili Cümleler

1) So thatİngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense