İngilizce Could Modal Verb

İngilizcede Could bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir(Modal Verb). Could, geçmişte bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da ingilizcede could kullanılabilir:

 • geçmişteki olasılık, ihtimal, kabliyet veya yeteneklerden bahsederken
 • istekte bulunurken

İngilizce Could'un Genel Yapısı

Özne + Could Modal Verb + esas fiil

Özneyardımcı fiilesas fiil  
+I couldplaytennis.
-He could notplaytennis.
couldn't
? Couldyouplaytennis?

Yukarıdaki örnek cümlelerde şunlara dikkat edelim:

 • Cümle içinde "Could" da herhangi bir dğeişiklik yok.
 • Esas fiil yalın halde kullanılır.

İngilizcede Could'un Kullanımı

İngilizce Could Modal Verb: Olasılıkların ve yeteneklerin anlatıldığı durumlarda kullanılır:

 • My grandfather could speak five languages.
 • Büyük babam 5 dil konuşabilirdi.

 • Alf played well but he couldn't beat Jack. .
 • Alf iyi oynadı ama Jack'i yenemedi.

Geçmişteki genel anlamlı yeteneklerden söz ederken olumlu durumlar için could, olumsuz durumlar için de couldn't kullanılır. Eğer belirli bir zamandan bahsediyorsak, olumlu durumlarda be able to, olumsuz durumlarda da couldn't kullanılır.

 • (Olumlu) Jack was an excellent tennis player. He could beat anybody.
 • Jack harika bir oyuncuydu. Herkesi yenerdi. (Herkese karşı genel bir yeteneği vardı.)

 • Jack and Alf had a game of tennis yesterday. Alf played very well but in the end Jack was able to beat him.
 • Jack ve Alf dün tenis oynadı. Alf çok iyi oynadı ama sonunda Jack onu yenmeyi başardı. (Belirli bir oyun söz konusu.)

 • (Olumsuz) My grandfather couldn't swim.
 • Büyük babam yüzemezdi.

İngilizce Could Modal Verb: İstek, rica durumlarında:

Could, soru cümlelerinde birisinden birşeyi yapmasını istediğimizde kullanılır. Bu kullanım şekli oldukça kibar (resmi) bir kullanımdır.

 • Could you tell me where the hospital is, please?
 • Hastanenin nerde olduğunu bana söylermisiniz lütfen?