Hem Sıfat Hem de Zarf Olarak Kullanılan Kelimeler: fast, hard, late...

İngilizcede bazı kelimeler hem sıfat hem de zarf olarak kullanılırlar. Bunlara bazı örnekler verirsek: fast, hard, late, early, daily, weekly, monthly

Örnek bazı cümleler:

 • He has got a fast car. (sıfat)
 • Hızlı bir arabası var.
 • He drives fast. (zarf)
 • Hızlı araba sürer.
 • It is hard work. (sıfat)
 • O zor bir iş.
 • She works hard. (zarf)
 • O sıkı çalışır.
 • The train was late. (sıfat)
 • Tren geç kaldı.
 • Trains are running late. (zarf)
 • Trenler geç çalışıyor.
 • I have got an early flight. (sıfat)
 • Erkenden bir uçağım var.
 • I went home early. (zarf)
 • Eve erken gittim.
 • It is a weekly paper. (sıfat)
 • O haftalık bir rapor.
 • I buy it weekly. (zarf)
 • Onu haftalık satın alırım.

Hardly ve lately, hard ve late'den farklı anlamlara sahiptirler:

hardly : neredeyse hiç - lately : geçenlerde

  He hardly works these days
  O bugünlerde hemen hemen hiç çalışamıyor.

  Have you heard from Ahmet lately?
  Son zamanlarda Ahmet'ten ne haber?

Well kelimesi bazen sıfat (haslatın zıttı 'iyi' anlamında), bazen de zarf (kötü bir şekildenin zıttı anlamında) olarak kullanılabilir:

  'How are you?' 'Very well, thanks.'
  'Nasılsın?' 'Çok iyiyim, teşekkürler.'

  The team are playing well.
  Takım iyi oynuyor.

Friendly, lonely, lovely, silly sıfat olarak kullanılırlar, zarf değil:

  She gave me a friendly smile.
  Bana dostça gülümsedi.

  He was very lonely.
  O çok yalnızdı.

  Her voice is lovely.
  Onun sesi güzel.


İlgili Başlıklar