İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
Comparative adjectives- Sıfatlarda Karşılaştırma

İki şeyi birbiriyle kıyaslarken "Comparative Adjective" yapısını kullanırız. Sıfatların sonuna –er eki getirerek kıyaslama anlamı katmış oluruz. Sıfatlara –er eklemenin bazı kuralları vardır.

Sıfatlara genellikle direk olarak '– er' ekleriz.

sıfatanlamı-er eki almış halianlamı
fasthızlıfasterdaha hızlı
oldeskiolderdaha eski
talluzuntallerdaha uzun

Eğer sıfat –y ile bitiyorsa ve –y den önceki harf sesli ise –y düşer –ier gelir.

sıfatanlamı-er eki almış halianlamı
happymutluhappierdaha mutlu
easykolayeasierdaha kolay
talluzuntallerdaha uzun

Eğer tek heceli sıfat bir sesli ve bir sessiz ile bitiyorsa, son harf ikienir:

sıfatanlamı-er eki almış halianlamı
bigbüyükbiggerdaha büyük
fatşişmanfatterdaha şişman
thinincethinnerdaha ince

Bazı sıfatlar ise düzensizdirler:

sıfatanlamı-er eki almış halianlamı
goodiyibetterdaha iyi
badkötüworsedaha kötü

Örnekler:

 • fast - hızlı - faster - daha hızlı
 • easy - kolay - easier - daha kolay
 • slow - yavaş - slower - daha yavaş
 • strong - güçlü - stronger - daha güçlü
 • dirty - kirli - dirtier - daha kirli
 • small - ufak - smaller - daha ufak
 • bad - kötü - worse - daha kötü
 • happy - mutlu - happier - daha mutlu
 • cold - soğuk - colder - daha soğuk
 • fat - şişman - fatter - daha şişman
 • thin - ince - thinner - daha ince
 • nice - hoş - nicer - daha hoş
 • heavy - ağır - heavier - daha ağır
 • old - eski - older - daha eski
 • big - büyük - bigger - daha büyük
 • angry - kızgın - angrier - daha kızgın
 • long - uzun - longer - daha uzun
 • good - iyi - better - daha iyi
 • clean - temiz - cleaner - daha temiz
 • short - kısa - shorter - daha kısa

İngilizcede iki nesneyi birbiriyle herhangi bir özelliğine göre karşılaştırırken, sıfata –er ekleriz ve “than” kullanırız.

 • English is easier than Japanese.
 • İngilizce Japoncadan daha kolaydır.


 • Karen is shorter than her twelve-year-old son.
 • Karen 12 yaşındaki oğlundan daha kısadır.


 • My suitcase is heavier than your suitcase.
 • Benim bavulum seninkinden daha ağır.


 • Wool is warmer than cotton.
 • Yün pamuktan daha sıcaktır.


 • Trains are faster than buses.
 • Trenler otobüslerden daha hızlıdır.


 • The Empire State building is taller than the Statue of Liberty.
 • The Empire State binası özgürlük heykelinden daha uzundur.


 • My father is older than my mother.
 • Babam annemden daha yaşlıdır.


 • Boats are slower than planes.
 • Botlar uçaklardan daha yavaşdır.


 • The Mississippi is longer than the Nile.
 • Mississippi Nile’den daha uzundur.


 • The Atlantic is colder than the Mediterranean.
 • Atlantik Akdenizden daha soğuktur.