İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
Simple Present Tense-İngilizce Geniş Zaman

Simple Present Tense Cümle Yapısı

Olumlu cümle: Özne + esas fiil + s takısı.
Örnek cümle: You sing. She sings.

Olumsuz cümle: Özne + yardımcı fiil + NOT + esas fiil.
Örnek cümle: You do not sing.

Soru cümlesi: yardımcı fiil + Özne + esas fiil.
Örnek cümle: Do you sing

Geniş zamanla ilgili 3 durumdan söz edebiliriz:

1. Olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanmayız.

2. 3. tekil şahıslar için (he,she,it) esas fiile –s takısı, yardımcı fiile de –es ekleriz.
(yani 3. şahıslar için does yardımcı fiilini kullanırız.)

3. to be fiilinde yardımcı fiil kullanmayız. Soru ve olumsuz cümleler için bile geçerlidir bu.

Esas fiili like olan aşağıdaki örneklere bakalım:

Özne Yardımcı Fiil Esas Fiil
+I, you, we, they likecoffee.
He, she, it likescoffee.
-I, you, we, theydonotlikecoffee.
He, she, itdoesnotlikecoffee.
?DoI, you, we, they like coffee?
Doeshe, she, it likecoffee?

Esas fiili to be olan bu örneklere bakalım. Herhangi bir yardımcı fiilin olmadığına dikkat edin:

 Özne Esas Fiil  
+Iam French.
You, we, theyare French.
He, she, it is French.
-I amnotold.
You, we, theyarenotold.
He, she, itisnotold.
?Am I late?
Areyou, we, they  late?
Ishe, she, it late?

Simple Present Tense’i hangi durumlarda kullanırız:

1. Kalıcı ve süreklilik arz eden durumlardan söz ederken:

Örnek cümle: Summer follows spring. Gases expand when heated.

2. Şu sıralar olan periyodik olayları aktarırken:

My sister works in a bank.

3. Alışkanlık haline getirilmiş eylemler:

I get up at 7. I sometimes stay up till midnight.

4. Geleceğe dönük referans verilen olaylar:

The concert begins at 7.30 next Friday evening.

5.Gözlemleri ve demeçleri, bildirileri aktarırken:

I hope so. It says here that… . I love you. I hate him.

6. Talimat verirken:

First you weigh the ingredients.

Bu derste Simple Present Tense-Geniş Zaman'ın genel kullanımından bahsettik. Simple Present Tense'in diğer bazı kullanım alanları da vardır; örneğin: if cümleleri ya da future=gelecek anlamına gelen durumlar. Bunları daha sonra öğreneceğiz.