İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
If Konusu, İkinci Koşul Durumu - Second Conditional

If konusu ikinci koşul durumunda cümle yapıları aşağıdaki şekildedir:

  If + geçmiş zaman, would/could/might + fiil (mastar halde)
  If I lived by the sea, I would do a lot of swimming.
  Eğer deniz kenarında yaşasaydım, çok fazla yüzerdim.
  If they asked me to work for them, I might accept.
  Eğer onlar için çalışmamı isterseler, kabul edebilirim.

If içeren cümle ile diğer cümle yer değiştirebilir.

  I would do a lot of swimming if I lived by the sea.
 • Buradaki geçmiş zaman, istek kipi anlamındadır. Şu örneklere bakalım:
 • If I were you, I'd change my job. (Eğer yerinde olsaydım, işimi değiştirirdim.)
 • would genellikle 'd şeklinde kısaltılır.

Kullanım Yerleri

İkinci koşul yapısı, genellikle varsayımsal ve de olası olmayan durumlar için kullanılır.

  If I worked in that factory, I'd soon change things.
  Eğer bu fabrikada çalışsaydım, kısa zamanda birçok şeyi değiştirirdim.
  If she left her husband, she might be habbier.
  Eğer hocasından ayrılsa, daha mutlu olacak. (muhtemelen ayrılmayacak)

Alıştırmalar: Aşağıda parantez içinde verilen fiileri doğru zaman yapısıyla kullanalım.

 • If you drove more carefully, you (not have) so many accidents.
 • If he (get up) earlier, he'd get to work on time.
 • If we (have) more time, I could tell you more about it.
 • If you (sell) more products, you'd earn more money.
 • I could help you if you (trust) me more.


 • His car would be a lot ot safer if he (buy) some new tyres.
 • The children would be better swimmer if they (go) swimming more frequently.
 • I wouldn't mind having children if we (live) in the country.
 • If I (be) you, I wouldn't worry about going to university.
 • If I (have) any money, I'd give you some.
 • Your parents (be) a lot happier if you phoned them more often.
 • When would you like to live if you (not live) in Paris?
 • What would you do if you suddenly (win) half a million pounds?

Birinci ve İkinci Koşul Durumlarının Karşılaştırılması

Bazı durumlarla bu iki durum birbiriyle karıştırılmaktadır. Aşağıdaki örneklere bakalım:

  If she works harder, she'll pass her exams.
  Eğer sıkı çalışırsa, sınavlarını geçecek.
  If she worked harder, she'd pass her exams.
  Eğer sıkı çalışsaydı, sınavlarını geçerdi.

Bu iki cümle arasındaki en önemli fark şudur: Birinci koşul cümlesinde, eğer koşul yerine getirilirse, diğer cümledeki yargı gerçekleşebilir. Ama ikinci koşul cümlesinde ise, koşul cümlesi yani if cümlesinin gerçekleşme olasılığı yoktur çünkü geçmişteki bir durumdan bahsedilmektedir.