İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
Bildirimde Bulunurken Kullanılan Fiiller

Söylenen bir cümleyi rapor ederken, kişinin söylediği kelimelerin aynılarını söylemek zorunda değiliz. Bazı fiiller cümlenin anlamını özetlemek için kullanılabilir:

  Direct: "Oh, dear," she said, "I'm terribly sorry I'm late."
  Reported: She apologized for being late.
  Direct: "Yes, you're right. I was very foolish", he said.
  Reported: He agreed that he had been very foolish.

Aşağıdaki örnek cümleleri reported speech formunda yazarken, verilen fiillerin nasıl kullanıldıklarını inceleyin:

Mastar alan fiiller: advise, invite, offer, promise, refuse, refuse, remind, warn

İsim halinde kullanılan fiiller: apologize for, insist on, suggest.

Indirect speech olarak kullanılan fiiller: agree, announce, boast, claim, concede

  1- "We're going to get married in June," she said.
  She announced that they were going to get married in June.
  2- "Don't go near that dog," she told him.
  She warned him not to go near the dog.
  3- After the meal, he said, "Please don't argue - I'm going to play."
  After the meal, he insisted on paying.
  4- "I'm sorry I didn't write," she said.
  She apologized for not writing.
  5- "Would you like to come round for dinner on Friday evening?" he asked them.
  He invited them to come/go round for dinner on Friday evening.
  6- "I think you should give up smoking," the doctor said to her.
  The doctor advised her to give up smoking.
  7- "Alright, yes, I was wrong and you were right," he said.
  He admitted that he had been wrong and I had been right.
  8- "Yes, I'll write every week," she said.
  She promised to write every week.
  9- "Shall I carry that suitcase for you?" she said.
  She offered to carry the suitcase for me.
  10- "How about going to the theatre on Saturday?" he said.
  He suggested going to the theatre on Saturday.
  11- "The newspaper report's not true," said the Prime Minister.
  The Prime Minister claimed that the newspaper report wasn't true.
  12- "Don't forget to post that letter," she said to him.
  She reminded him to post the letter.
  13- "Yes, it was a difficult exam," the teacher said.
  The teacher agreed that it was a difficult exam.
  14- "No, I won't give you a pay rise," the manager told her.
  The manager refused to give her a pay rise.
  15- "My parents have got three cars," she said.
  She boasted that her parents had three cars.