İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
İngilizce Sıfatlar (Adjectives) Konu Anlatımı

İngilizcede sıfatlar, bir ismin önüne gelerek, o ismi sahip olduğu özellikler yönünden niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Bu yazıda, sıfatların, isimlerle birlikte nasıl kullanıldığını göreceğiz. Bunun yanında birden çok sıfat, cümle içinde nasıl sıralanır konusunu da (sıfatların sıralanışı) örnek cümlelerle anlatacağız.

 • Sıfatlar, daima isimlerden önce gelirler:

   a long journey ('a journey long' şeklinde değil!)

   loud music ('music loud' şeklinde değil!)

 • Sıfatlar, tekil ya da çoğul şeklinde değişikliğe uğramazlar:

   a fast car

   fast car ('fasts cars' şeklinde değil:)

 • İsimden önce, birden fazla sıfat kullanılıyorsa, bunların arasına 'and' gelmez:

   big bad wolf ('a big and bad wolf' şeklinde değil)

 • Renk bildiren sıfatlar, genellikle diğer sıfatlardan sonra gelirler:

   beautiful red apples ('red beautiful apples' şeklinde değil)

 • Aşağıda yer alan, parantez içindeki sıfatların, nasıl kullanıldığına bakalım. Sıralanışa dikkat edelim:


One day, a time ago, (long fine)One fine day, a long time ago
a girl (beautiful, little)a beautiful little girl
in a coat (red)in a red coat
though a forest (dark)though a dark forest
with a bag (big)with a big bag
of apples (red, wonderful)of wonderful red apples
to see her grandmother. (old)to see her old grandmother
Under a tree (tall green)Under a tall green tree
she saw a wolf (big, bad)she saw a big bad wolf

 • Yukarıdaki örneklerde, sıfatların kullanım şekillerini, sıralarını ve temel özelliklerini görmüş olduk.

 • Aşağıdaki örnekde ise, sıfatları düzgün şekilde kullanarak bir hikayenin nasıl tamamlandığını görüyoruz. Sol taraftaki kelimeleri, sağ tarafta düzelterek, hikayenin içinde sıfatları kullanmış olduk.


' good little, girl morning', saidGood morning, little girl', said
big the bad wolfthe big bad wolf.
'going you where are'Where are you going
that with bag heavywith that heavy bag
day this fine on?'on this fine day?'
'going my see to grandmother I'm old''I'am going to see my old grandmother'
girl the said littler.said the littler girl.
'lives small she in house a'She lives in a small house
new the supermarket near.'near the new supermarket.'

 • İngilizcede sıfatlar, be, become, get, seem, look ve feel fiillerinden sonra kullanılabilirler.

Örnek cümleler:

 • The wather is cold.
 • Su soğuk.
 • Everything became clear.
 • Herşey tertemiz oldu.
 • It's getting late.
 • Geç oluyor.
 • You seem tired.
 • Yorgun görünüyorsun.

 • Yukarıdaki fiilleri kullanırken, eğer birden çok sıfat kullanacaksak, son sıfattan önce 'and' bağlacı getiririz:

  He was tall, dark and handsome.

  You look well and hapy.


İlgili Başlıklar