İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
Future Tense-Gelecek Zaman (will)

İngilizcede 2 türlü "gelecek zaman" kavramı mevcuttur. Bu konuda "will" yardımcı fiili ile kurulan durumdan bahsedeceğiz. "will"in kullanıldığı Simple Future Tense, konuşma anında ortaya çıkmış, planlanmamış halllerde kullanılan şekildir.

Örnek cümle ile açıklayalım:

"I don't know how to use this computer."--"OK. I will teach you."

Bu bilgisayar nasıl kullanılır bilmiyorum.-- Tamam. Ben sana öğretirim.

"Goodbye! Have a nice holiday."--"Thanks. I will send you a postcard."

Hoşçakal. İyi tatiller.--Teşekkürler. Sana kartpostal göndereceğim.

Gördüğünüz gibi bu örneklerde "gelecek zaman" durmunu karşılayan cümleler konuşma anında, önceden planlanmamış şekilde kurulmuş cümlelerdir. İşte bu durumlarda "will" kullanılır.

Simple Future Tense - Basit Gelecek Zaman ile Nasıl Cümle Kurulur?

  • Cümlenin fiili 1. halde (Verb 1), yani yalın halde
  • yardımcı fiilimiz will
Özne +yardımcı fiil WILL+ Esas, ana fiil
Değişmez-SabitYalın Halde
willV1

Olumsuz cümlelerde cümlenin esas fiili ile wiil'in arasına NOT yardımcı kelimesini getiririz. Soru cümlelerinde ise will özneden önce gelir.

 Özne yardımcı fiilEsas fiil  
+Iwill phone him.
+Youwill  finishbefore me.
-Shewill notpassthe exam.
-We willnotinvitelots of people.
? Willyou comeon time?
?Willthey  wantbreakfast?

Konuşma anında özne ve will birleştirilip söylenir (Bu genellikle böyledir ancak bir gramer kuralı değildir.)

I will I'll
you willyou'll
he will
she will
it will
he'll
she'll
it'll
we willwe'll
they willthey'll

Olumsuz cümlelerde ise won't şeklinde kullanılır (Bu genellikle böyledir ancak bir gramer kuralı değildir.)

I will notI won't
you will notyou won't
he will not
she will not
it will not
he won't
she won't
it won't
we will notwe won't
they will not they won't

Simple Future Tense - Basit Gelecek Zaman Kullanımı.

Yapılacak eyleme konuşma anında karar verilir. Olay kendiliğinden gelişir. Planlanmış bir durum söz konusu değildir.

"We haven't got any milk."-"I'll go and get some.

Sütümüz kalmamış. Gidip biraz alacağım.

"Are you coming with us?"--"No. I think I will stay here"

Bizimle geliyormusun.-- Hayır. Sanırım burda kalacağım.

"I'm too tired to walk home. I think I'II get a taxi.

Eve yürüyemeyecek kadar yorgunum. Sanırım taksi çağıracam.

Söz verme durumu söz konusu ise Simple Future Tense kullanılır:

"I'll buy you a bicycle for your birthday.

Doğum gününde sana bisiklet alacağım.

Rica ve istek durumlarında Simple Future Tense kullanılır:

"Will you hold the door open for me, please?

Kapıyı benim için açık tutarmısın lütfen?

Herhangi bir şeye karar verdiğimizde Simple Future Tense'i kullanırız:

"I'll stop and ask the way.

Durup yolu soracağım.

I think I'll... ve I don't think I'll... şeklinde kullanabiliriz:

I feel a bit hungry. I think I'll have something to eat.

Biraz açlık hissediyorum. Birşeyler yersem iyi olacak.

Öngörülerden bahsederken Simple Future Tense kullanırız:

It will rain tomorrow.

Yarın yağmur yağacak.