Simple Past Tense

Simple Past Tense geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve ve bitmiş olan eylem ve aksiyonları anlatmak için kullanılır. Türkçesi "basit geçmiş zaman" demektir.

İngilizce de bir çok geçmiş zaman kullanılır. Bu zamanları birbirinden ayırabilmeniz için kritik konu, eylem geçmişte başlayıp bitti mi yoksa devam mı ediyor farkını anlamanızdır. Basit geçmiş zamanda eylemin bitmiş olması gerekir. Mesela Past Continuous Tense de eylem geçmişte başlamış ve belirli bir olay olana kadar devam ediyordur.

Simple Past Kullanımı:

 • Geçmişte bilinen ve belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş olan eylemler için kullanılır. Örneğin: I travelled to Ankara last month Türkçesi: Geçen ay Ankaraya yolculuk yaptım. Yani bu yolculuk oldu ve bitti.
 • Geçmişte peş peşe gerçekleşmiş eylem/aksiyonları anlatmak için kullanırız. Örneğin: I left work at 18:00 and went to cinema Türkçesi: Ofisten 18:00 de ayrıldım ve sinemaya gittim.
 • Geçmişte başlayıp biten bir süreci anlatmak için kullanırız. Örneğin: They lived in Greece for two years: Türkçesi: Yunanistanda 2 sene yaşadılar.
 • Geçmişte uyguladığımız ama artık durmuş olan bir alışkanlığımızı anlatmak için kullanırız. Örneğin: He played piano when he was a kid. Türkçesi: Çocukken piyano çalardı.

Past Tense olumlu cümle yapısı

Olumlu cümle kurmak için aşağıda gösterildiği gibi öncelikle Özne, sonra fiil ve -ed takısı veya düzensiz bir fiil kullanılır. Aşağıda olumlu cümle yapısını ve örnek cümleleri bulabilirsiniz:

Özne
(Fiil+ed) Veya (Fiilin 2. Hali)

Örnek Olumlu Cümleler

 • Ahmet went ( Fiilin 2. Hali) to the market yesterday. - Ahmet dün markete gitti.
 • My brother visited your house last year.- Kardeşim geçen sene sizin evinizi ziyaret etti.
 • I played basketball when I was young. - Gençken basketbol oynadım.

Past Tense Olumsuz cümle yapısı

Olumsuz cümle kurmak için aşağıda gösterildiği gibi öncelikle Özne, sonra did not yardımcı fiili ve fiil eksiz olarak kullanılır. Ayrıca "be" filine özel olarak did kullanılmaz ve Was not veya were not olarak kullanılır. Aşağıda olumsuz cümle yapısını ve örnek cümleleri bulabilirsiniz:

Özne
did not
Fiil

Örnek Olumsuz Cümleler

 • I did not have a car. - Benim arabam yoktu.
 • He was not here yesterday. - Dün burada değildi.
 • I didn’t play rugby yesterday. - Dün rugby oynamadım.

Past Tense Soru cümle yapısı

Soru cümlesi kurmak için aşağıda gösterildiği gibi öncelikle did yardımcı fiili, Özne, fiil ek almadan kullanılır. Ayrıca "be" filine özel olarak did kullanılmaz ve Was not veya were not olarak kullanılır. Aşağıda Soru cümle yapısını ve örnek cümleleri bulabilirsiniz:

Did
Özne
Fiil

Örnek Soru Cümleleri

 • Did you have fun with your friends yesterday? - Dün arkadaşlarınla eğlendin mi?
 • What did he learn at school yesterday? - O dün okulda ne öğrendi?
 • Did you finish your homework? - Ev ödevini bitirdin mi?

Burada bazı düzenli ve düzensiz fiilleri görebiliyoruz. Geçmiş Zamanda fiillerin 3. halleri kullanılmaz. Konuyu tamamlamak için burda yer verildi.

  V1
1. Hali
V2
2.Hali-Geçmiş
V3
3. Hali-past participle
 
Düzenli Fiil work
explode
like
worked
exploded
liked
worked
exploded
liked
Düzenli fiiller geçmiş
zamanda kullanılınca
-ed ile biterler.
Düzensiz fiil go
see
sing
went
saw
sang
gone
seen
sung
Düzensiz fiillerin 2. ve 3. hallerini ezberlemelisiniz.
 • Olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanmayız:
 • özne + fiil (geçmiş zaman formuyla kullanılır)
  Örnek cümle: I worked today.

 • Negatif cümlelerde ise "did" yardımcı fiili kullanılır ve fiil 1. Haldedir:
 • özne + yardımcı fiil did + not + esas fiil (1. halde).
  Örnek cümle: I did not work today.

 • Soru cümlesi yaparken de "did" başa gelir ve fiil 1. halde kullanılır:
 • did + özne + fiil (1. halde)
  Örnek cümle:did you work today?

örnek cümleler tablosu

  özne yardımcı fiil   esas fiil  
+ I     went to school.
You     worked very hard.
- She did not go with me.
We did not work yesterday.
? Did you   go to London?
Did they   work at home?

İstisna! "to be"

to be fiili için durum farklıdır ve bir istisna durumu vardır. to be fiilinin çekimi (I was, you were, he/she/it was, we were, they were) şeklinde olur..

  subject main verb    
+ I, he/she/it was   here.
You, we, they were   in London.
- I, he/she/it was not there.
You, we, they were not happy.
? Was I, he/she/it   right?
Were you, we, they   late?

Durum bildiren ve geçmişte olan olaylar için "to be" kullanılır.

Örnek: I was a student. Öğrenciydim.