İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (indefinite and definite articles: a, an, the)

İngilice belgisiz sıfatlar yani indefitine articles, “a ve an” dir. Türkçede “Bir” (1) anlamına gelirler. Belirli olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.

  • Belgisiz Sıfat - indefinite article: a

Eğer kelimenin okunuşu (buraya dikkat edin, kelimenin kendisi değil) sessiz harf ile başlıyorsa “a” kullanılır.

It's a gift.

O bir hediye.

It's a lovely day.

Çok güzel bir gün.

  • Belgisiz Sıfat - İndefinite article: an

Belirli olmayan objeler için kullanılır. Eğer kelimenin okunuşu sesli harf ile başlyorsa “an” kullanılır.

Can I have an orange juice?

Portakal suyu alabilirmiyim.

I am an English teacher.

Ben bir İngilizce öğretmeniyim.

I will be there in an hour.

Bir saat içinde orda olacağım.  • Definite article: the

Eğer hakkında konuştuğunuz nesne ile ilgili konuşmacı ve dinleyici bilgi sahibi ise “the” kullanılır.

The player is very good.

Oyuncu çok iyi.

Did you clean the car?

Arabayı temizledin mi?

Burada söz konusu olan bizim arabamızdır. Sadece bir tane var. Belirli bir araba söz konusu.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:

This is a beautiful painting. Does the artist live near here?

Güzel bir tablo. Sanatkar buralarda mı yaşıyor?

İlk cümlede belirli olmayan bir tablodan bahsedildi. Ama ikinci cümlede ise tablonun sahibi, yani belirli bir sanatkardan söz edildiği için “the” kullanıldı.

I bought a new toothbrush this morning and I can't find it. I'm sure I put it in the bathroom.

Bu sabah yeni bir diş fırçası aldım ama onu bulamıyorum. Eminim onu banyoya koydum.

Yine ilk cümlede sadece konuşan taraf diş fırçasından haberdar olduğundan “a” kullanıldı. Banyo ise belirli olduğundan “the” kullanıldı.

There's a man at the door. He wants to see you.

Kapıda bir adam var. Seni görmek istiyor.

Bu cümlede de adam bilinen birisi olmadığında “a” kullanıldı. Ama “door” belli olduğunda the kullanıldı.