İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
Have to Modal Verb


You have to do it.

Bir şeyin yapılmasının zorunlu, gerekli, mecburi olduğunu anlatırken have to kullanılır.

  • I have to go to hospital.
  • Hastaneye gitmeliyim. (Gitmek zorundayım.)

Have to'nun Genel Yapısı

Özne + yardımcı fiil + have + mastar (to ile)

özneyardımcı fiil esas fiil haveinfinitive (to ile)
+ Hehasto work. 
-Ido nothave to seethe doctor.
?Did theyhaveto goto school?

Have to 'nun Kullanımı

Genel olarak have to, kişisel olmayan zorunlulukları anlatırken kullanılır. Yapılması zorunlu olan şeyler, yasalarla ya da okul kuralları gibi kurallarla zorunlu tutulan şeylerdir.

  • In England, you have to drive on the left.
  • İngilterede arabayı sol şeritten sürmelisiniz.

  • In Turkey, school children have to wear a uniform.
  • Türkiye'de okula giden çocuklar üniforma giymek zorundadır.

  • Ahmet has to wear a tie at work.
  • Ahmet işte kravat takmak zorundadır.

Yukarıdaki örneklerde zorunluluk durumu kişinin fikrine göre değil dışardan bir etkiyle oluşmuştur.

Have to diğer bütün zamanlarla ve modallarla birlikte kullanılabilir. Şu örnekleri inceleyelim:

  özneyardımcı fiilesas fiil have mastar 
geçmiş zaman I hadto get up early yesterday.
geniş zamanI have to get upearly today.
gelecek zamanI willhaveto get upearly tomorrow.
şimdiki zaman Sheishavingto wait. 
present perfectWehavehadto get up on the time.
modal (may)Theymayhave to doit again.