İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
Can Modal Verb


Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir. Örnek kullanım alanları:

 • Olasılık, ihtimal, kabliyet ve yeteneklerden bahsederken.
 • İstekte bulunurken.
 • İzin verme ve isteme durumlarında can kullanılır.

Can'in Genel Yapısı

Özne + can + esas fiil

Özneyardımcı fiilesas fiil  
+I canplayfootball.
-He cannotplayfootball.
can't
? Canyouplayfootball?

Yukarıdaki örnek cümlelerde şunlara dikkat edelim:

 • "Can" de herhangi bir dğeişiklik yok.
 • Esas fiil de yalın halde.

Can in Kullanımı ve örnek cümleler.

Can: Olasılık, ihtimal, kabiliyet ve yeteneklerin anlatıldığı durumlarda kullanılır. Örnek cümeler:

 • He can drive a motorbike.
 • Motosiklet sürebilir.

 • Adam can speak French.
 • Adam Fıransızca konuşabilir.

 • I cannot see you. (I can't see you.)
 • Seni göremiyorum.

Can: İstek, Rica ve emir cümlelerinde kullanılır.Örnek cümeler:

 • Can i have a glass of water, please?
 • Bir bardak su alabilirmiyim lütfen?

 • Can you go there for a while.
 • Bir süre için oraya gidermisin.

 • Can you be quiet!.
 • Sessiz olurmusun lütfen.

Can: İzin durumlarında kullanılır. Örnek cümeler:

 • Can i borrow your dictionary?
 • Sözlüğünü ödünç alabilirmiyim?

 • Can i close the window?
 • Pencereyi kapatabilirmiyim?