İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...




İngilizce 'There is - There are' Yapısı

İngilizce there is there are, tekil ve çoğul yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için kullanılır.

Gramer kalıbı şu şekildedir:

• Olumlu cümle formu:
There is, there's + tekil isim.
There are + çoğul isim.

• Soru cümlesi formu:
Is there ...?
Are there ...?

Örnek Cümleler ve Türkçeleri:

 • There's a cat in the garden.
 • Bahçede bir kedi var.
 • There are twenty students in the class.
 • Sınıfta 20 öğrenci var.
 • Is there a hotel near here?
 • Yakınlarda bir otel var mı?
 • Are there a lot of tourists in your town?
 • Kasabanızda çok turist var mı?
 • There are four girls and two boys in her family.
 • Ailesinde 4 kız 2’de erkek çocuğu var.
 • Is there a train to Manchester?
 • Manchester’a tren var mı?
 • Is there a good restaurant in this street?
 • Bu caddede iyi bir restoran var mı?
 • There are two hospitals in town.
 • Şehirde 2 tane hastane var.