İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
Hareket-Yön Bildiren Edatlar - Prepositions

İngilizcede hareket bildiren edatlar bize bir hareketin şeklini ya da nereye, hangi yöne doğru yapıldığını gösteren ifadelerdir. Aşağıda bunlardan bazılarını sıraladık:

 • across: karşısında, içinden, ortasından
 • along: boyunca
 • down: aşağıya doğru, boyunca
 • into: içine, içeriye
 • off: den, dan, dışında, haricinde
 • over: üstünde, üzerinde, üstüne, üzerinden, aracılığı ile, boyunca, baştan sona
 • out of: den dışarı, den, den dolayı, dolayı, dışında
 • past: ötesinde, öte, yanından geçerek
 • round: çevresinde, etrafında, yakında, yakınında
 • through: bir uçtan bir uca, sayesinde, içinden, arasından, yüzünden
 • under: altından, aşağısına
 • up: yukarı, yukarıya

Örnek ifadeler:

 • Across the river: nehrin karşısında
 • Along the yellow line: sarı şerit boyunca
 • Down the mountain: dağdan aşağıya
 • Into the river: nehrin içine
 • Off the bike: bisikletten aşağıya inmek
 • Over the fence: çitin üzerinden
 • Out of the shop: dükkandan dışarı
 • Past the cafe: kafenin yanından geçerek
 • Round the corner: köşenin etrafında
 • Through the gate: kapının içinden
 • Under the bridge: köprünün altından

Aşağıdaki cümlelerde geçen edatları inceleyelim:

 • I went up the stairs and along the passage.
 • Mrs Andrews got out of the taxi and ran across Oxford Street.
 • Alice walked down the steps to the river and over the bridge.
 • He walked slowly along the road for a few minutes, then he stopped and
  went through a small door into a garden.
 • Mary went up the stairs and into her office, took a letter off the
  table and started to read it.
 • Go past the supermarket, under the railway bridge, round the first corner,
  and the police station is on your right.