İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
Be able to

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able'ın ve mastar olan to'nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır. Can ve could şimdiki zaman ve geçmiş zaman cümlelerinde kullanılır. Be able to ise diğer zaman/tense cümlelerinde kullanılabilir ve can/could ile aynı anlamı verir. Bu nedenle can/could ile be able to arasında önemli bir ilişki vardır.

 • Yeteneklerden söz ederken be able to kullanılır.

Be able to'nun Genel Yapısı

Özne + be + able + infinitive (mastar)

  öznebe
esas fiil
able
sıfat
mastar
+I amableto swim.
-She is notable to swim.
isn't
?Are youableto swim?


Be able to bütün zamanlarda kullanılabilir:

 • I was able to swim...
 • I will be able to swim...
 • I have been able to swim...

Be able to mastar şeklinde de kullanılabilir:

 • I would like to be able to speak Chinese.

Be able to'un Kullanımı

Be able to: Yeteneklerden Bahsederken Kullanımı

Yetenekleri ifade ederken be able to kullanılır. Able sıfattır. Güçlü, yetenekli, muktedir anlamındadır. "I am able to swim" ile "I can swim" aynı anlamı taşır. "Be able to", yetenek anlamında "can" ve "could" yerine kullanılabilir. "Be able to" bütün zamanlarda kullanılırken, "can" sadece şimdiki zaman ile, "could" ise geçmiş zamanda kullanılır. Ayrıca "can" ve "colud" un mastar çekimleri yokken, "be able to" un vardır.

Dolayısıyla, diğer zamanlarda ve mastarlı kullanımlarda can ve could yerine "be able to" kullanılır.

 • I have been able to drive since I was twenty. (present perfect)
 • 20 yaşımdan beri araba kullanabiliyorum. (Perfect tense)

 • You will be able to speak perfect French very soon. (Future simple)
 • Çok yakında Fransızca'yı harika bir şkilde konuşabilceksin. (Gelecek Zaman)

 • I would like to be able to swim like a fish. (Infinitive)
 • Balık gibi yüzmek isterdim. (Mastar)