İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
Should Modal Verb

Should, bir modal yardımcı fiilidir. Şu durumlarda kullanılır:

 • Tavsiye verirken ya da öneride bulunurken.
 • Mecburiyetlerden söz ederken.
 • Olasılık ve beklentilerden bahsederken Should model verb`i kullanılır.

Should'un Genel Yapısı

Özne + should + esas fiil

 özne yardımcı fiilesas fiil
+Heshould go to bed.
-He should notgo to bad.
shouldn't
?Shouldhego to bed?

Should 'un Kullanımı

1) Tavsiye verirken should kullanılır. Örnek cümleler:

 • You should apply for that job.
 • Bu işe başvurmalısın.

 • You should visit your parents.
 • Anne babanı ziyaret etmelisin.

 • You should take care of your children.
 • Çocuklarınla ilgilenmelisin.

2) Zorunluluk durumlarında should kullanılır. Örnek cümleler:

 • You should be at work now.
 • Şu anda işte olmalısın.

 • You should brush your teeth after each meal.
 • Her öğünden sonra dişlerini fırçalamalısın.

 • You should not drive fast.
 • Hızlı araba sürmemelisin.

3) Olasılık içeren durumlarda should kullanılır. Örnek cümleler:

 • The bus should be here soon.
 • Otobüs birazdan burda olmalı.

 • They should be here by noon.
 • Öğlenleyin burda olabilirler.

4) Koşullu durumlarda should kullanılır: Örnek cümleler:

 • If Tom should phone while I am out, tell him I'll phone him back later.
 • Ben dışardayken eğer Tom ararsa , onu sonra arayacağımı söyle. ("If Tom phones..." ile aynı anlamlı. Should kullanılmasının nedeni, Tom'un arama olasılığının düşük olması.)

 • I have left the clothes outside. If it is should rain, can you bring it in?
 • Elbiseleri dışarda bıraktım. Eğer yağmur yağarsa, onları içeri alırmısın?

5) "If I were you I should..." Eğer yerinde olsaydım ...

 • If I were you i should buy that car.
 • Yerinde olsaydım o arabayı satın alırdım.

 • If I were you i shouldn't eat it.
 • Yerinde olsaydım onu yemezdim.