İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...




Present Perfect Tense İle Pasif Cümler Kurma

"I" öznesinin kullanımı:

+I have been seen
?have I been seen?
-I have not been seen

"You" öznesinin kullanımı:

+you have been seen
?have you been seen?
-You have not been seen

"he/she/it" öznesinin kullanımı:

+he/she/it has been seen
?has he/she/it been seen?
-he/she/it has not been seen

Yukarıdaki tablolarda görüldüğü gibi, pasif cümle oluştururken kullandığımız "be" yapısı, present perfect tense ile pasif cümle oluştururken "been" yapısına dönüştü. Fiil 3. halde ya da -ed eki alarak kullanılır.

Presen perfect tense pasif yapısını, present perfect tense aktif yapısında olduğu gibi geçmişte olmuş ama etkisi, önemi şimdi de devam eden yapılar için kullanırız.

    The house on the corner has been sold.
    We haven't been invited to Ann's party.

Aşağıdaki örnek cümeleleri inceleyelim:

  • A new university has been opened in Kew today by the Prince of Wales.
  • An 18-year-old soldier has been killed in an accident in Devon.
  • The two lost children have been found alive and well in a London park.
  • An unknown actor has been chosen to star in the new film of "Macbeth".
  • An old painting from a school in Wales has been bought for $250,000 by an American museum.