İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...


İngilizce Comparative - Karşılaştırma ve Superlative - Üstünlük Bildiren Sıfatların Yapısı

Bu yazımızda, İngilizce comparative, yani karşılaştırma sıfatları ve superlative yani üstünlük derecesi bildiren sıfatların yapısını ve kurallarını göreceğiz. Bu yapıların nasıl oluşturulduğunu, nerelerde kullanıldığını, düzensiz sıfatları, bunlarla ilgili örnek kelime ve örnek cümleler ve bunların Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

 • Comparative sıfatlar yani karşılaştırma sıfatları şu şekilde oluşturulur:

   Sıfat ya -er eki (takısı) alır, ya da sıfatın başına more getirilir.

   colder, more famous

 • Superlative yani üstünlük bildiren sıfatlar ise şu şekilde oluşturulur:

   Sıfatlara -est eki eklenir ya da sıfatların başına most getirilir.

   coldest, most famous

Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim. Türkçe anlamları şu şekildedir: soğuk - daha soğuk - en soğuk

SıfatComparativeSuperlativeTürkçe Anlamları
coldcoldercoldestsoğuk
latelaterlatestgeç
greengreenergreenestyeşil
safesafersafestgüvenli
richricherrichestzengin
strangestrangerstrangestyabancı
finefinerfinestiyi
highhigherhighestyüksek
smallsmallersmallestküçük


 • Bir sesli ve bir sessiz ile biten, kısa, tek heceli comparative sıfatlar yani karşılaştırma sıfatları şu şekilde oluşturulur:

   Sıfatın son kelimesi iki kere yazılır.

   fat - fatter - fattest

   thin - thinner - thinnest

   w ile biten sıfatlarda ise son harf ikilenmez:

   low - lower - lowest

Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:

SıfatComparativeSuperlativeTürkçe Anlamı
redredderreddestkırmızı
slowslowersloweryavaş
bigbiggerbiggestbüyük
hothotterhottestsıcak
newnewernewestyeni

 • İki heceli ve -y ile biten sıfatlarda ise, -y düşer -ier ve -iest gelir:

   happy - happier - happiest

Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:

SıfatComparativeSuperlativeTürkçe Anlamı
friendlyfriendlierfriendliestsamimi
lazylazierlaziesttembel
hungryhungrierhungriest

 • İki heceliden daha fazla heceli sıfatlarda ise, comparative yapılacaksa başına more, superlative yapılacaksa başına most getirilir:

   hopeful - more hopeful - most hopeful

Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:

SıfatComparativeSuperlativeTürkçe Anlamı
famousmore famousmost famousmeşhur
carefulmore carefulmost carefuldikkatli
beautifulmore beautifulmost beautifulgüzel
intelligentmore intelligentmost intelligentakıllı
dangerousmore dangerousmost dangeroustehlikeli

 • Yukarıda saydığımız kurallara uymayan, 'ingilizce düzensiz sıfatlar' da mevcuttur:

   good - better - best

   bad - worse - worst

   far - further - furthest ya da (farther - farthest)

Aşağıdaki örnek cümlelerde düzensiz fiillerin nasıl kullanıldığını inceleyelim:

 • I know that my handwriting is bad, but Ahmet's is worse.
 • I'm so tired. Is the bus stop much further/farther

İlgili Başlıklar