İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...




İngilizce Superlative Adjectives - Üstünlük Derecesi Bildiren Sıfatlar

Bu yazımızda, ingilizce superlative adjectives yapısının kullanımını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Üstünlük bildiren yani superlative yapısında, yer isimlerinden önce genellikle in kullanılır

 • Everest is the highest mountain in the world.
 • Everest Dünyadaki en yüksek dağdır.
 • Ahmet is the most intelligent person in the office.
 • Ahmet ofisteki en akıllı kişidir.

Ayrıca, bir grup insan içindeki bir kişiden bahsederken de in getirilir:

 • Sam is the youngest player in the orchestra.
 • Sami orkestradaki en genç çalan kişidir.
 • Ahmet is the oldest minister in this government.
 • Ahmet, bu hükümetteki en yaşlı bakandır.

Bir çok durumda da, superlative sıfattan sonra after getirilir.

 • Ayşe is the tallest of the three sisters.
 • Sami orkestradaki en genç çalan kişidir.
 • This is the shortest day of the year.
 • Bu yılın en kısa günüdür.

İlgili Başlıklar