Past Continuous Tense

Past Continuous geçmişte başlamış ve başka bir olayın/eylemin oluş anına kadar devam etmiş olan aksiyon ve eylemleri anlatmak için kullanılan bir ingilizce Zaman çeşididir. Türkçede "Yazıyordum, koşuyordum" zaman kalıbına denk gelmektedir.

Geçmişte bir aksiyon başladı, bir süre devam etti, o devam ederken başka bir olay gerçekleşti ise bu durumlarda kullanılır. Burada devam eden olayı anlatan cümlede continuous tense kullanırız, bu olayı kesen başka bir olay var ise bu cümlede ise Simple Past Tense kullanırız. Aşağıdaki diyagramda Continuous ile Past Simple birlikte kullanımı gösterilmiştir.

Past Continuous Diyagramı

Past Continuous Diagram

Past Continuous Ne Demektir

Past Continuous Türkçe "devam eden geçmiş zaman" demektir.

Past Continuous Kullanımı:

 • Genellikle geçmişte yaşanmış hikaye diyebileceğimiz olayları aktarmak için kullanılır. Örneğin, When we got to the house yesterday morning, the baby was drinking a bottle. He was waiting at home all day when she sent him the message.
 • Geçmişte başlamış ama tamamlanamamış bir aksiyonu anlatmak için kullanılır: I was drinking water when the bell rang. Yani, Ben su içerken kapı çaldı. Su içmeye başlamıştım ve devam ediyordum, bu arada bir anda kapı çaldı ve eylemim kesilmiş oldu.
 • Fikrimizin değiştiğini belirtmek için kullanabiliriz. Örneğin: I was planning to go for a run, but I decided to visit my parents instead. Türkçesi: Bugün dışarıda koşmayı planlıyordum ama fikrimi değiştirdim ve ailemi ziyaret etmeye karar verdim.
 • İki eylem aynı anda gerçekleşiyorssa kullanabiliriz. Örneğin I was watching TV while the children were playing outside. Türkçesi: Çocuklar dışarıda oynarken ben TV izliyordum.

Past continuous ile cümle kurarken ve kullanırken 2 önemli durumdan söz edebiliriz:

1. Bütün cümlelerde (olumlu-olumsuz-soru) yardımcı fiil vardır. Yani was/were yardımcı fiilleri tüm cümlelerde kullanılır. Bu Simple Past Tense den farkıdır ve bunun sayesinde cümle hangi zaman kalıbında kolayca anlayabiliriz.

2. Bütün çekimlerinde fiil -ing takısı alır. 1. maddeye benzer şekilde fiiller her cümlede -ing takısı aldığı için Simple Past Tense den kolayca ayırabiliriz. Bu iki farkı öğrenirseniz iki zamanın farklarını kolayca ayırt edebilirsiniz.

Olumlu cümle yapısı

Olumlu cümle kurmak için aşağıda gösterildiği gibi öncelikle Özne, sonra Was/Were yardımcı fiili, esas fiil ve -ing takısı olmalıdır. Aşağıda olumlu cümle yapısını ve örnek cümleleri bulabilirsiniz:

Özne
was/were
esas fiil
-ing

Örnek Olumlu Cümleler

 • I was studying yesterday. - Dün çalışıyordum.
 • They were watching a football game on the TV last night - Onlar dün akşam TV'de bir futbol maçı izliyorlardı.
 • We were working in the Factory this morning - Bu sabah fabrikada çalışıyorduk.
 • Sue was going to Library - Sue kütüphaneye gidiyordu
 • The children were playing in the garden - Çocuklar bahçede oynuyorlardı
 • The baby was laughing when I came into the room - Bebek, odaya girdiğimde gülümsüyordu
 • It was midnight when it was raining - Yağmur yağmaya başladığında geceyarısıydı

Olumsuz cümle yapısı

Olumsuz cümle kurmak için aşağıda gösterildiği gibi öncelikle Özne, sonra "Was/Were" yardımcı fiili, "not" olumsuzluk takısı, esas fiil ve "-ing" takısı olmalıdır. Aşağıda olumlu cümle yapısını ve örnek cümleleri bulabilirsiniz:

Özne
was/were
not
esas fiil
-ing

Örnek Olumsuz Cümleler

 • I was not sleeping when you got home late last night - Geçen gece geç geldiğinde uyumuyordum
 • You were not doing your homework - Ödevini yapmıyordun
 • My boyfriend was not telling me the truth - Erkek arkadaşım bana gerçeği söylemiyordu
 • She wasn't planning her wedding - Düğününü planlamıyordu

Soru cümlesi yapısı

soru cümlesi kurmak için aşağıda gösterildiği gibi öncelikle "Was/Were" yardımcı fiili,Özne, esas fiil ve "-ing" takısı olmalıdır. Aşağıda soru cümle yapısını ve örnek cümleleri bulabilirsiniz:

Was/Were
Özne
esas fiil
-ing

Örnek Soru Cümlelerii

 • Was I sleeping when you got home late last night? - Geçen gece geç geldiğinde uyuyor muydum?
 • Were you doing your homework yesterday? - Dün ödevini mi yapıyordun?
 • Was your boyfriend telling you about this? - Erkek arkadaşın sana bundan bahsediyor muydu?
 • Was she planning her wedding? - Düğün planlıyor muydu?

Wh- Soru cümlesi yapısı

Wh- soru cümlelerinin başında wh- kelimesi kullanılmalıdır. wh- soru cümlesi ile bir cümle kurmak için aşağıda gösterildiği gibi öncelikle Who/What/when, "Was/Were" yardımcı fiili,Özne, esas fiil ve "-ing" takısı olmalıdır. Aşağıda wh- soru cümle yapısını ve örnek cümleleri bulabilirsiniz:

Who/What/When/Where/Why/How
Was/Were
Özne
esas fiil
-ing

Örnek Wh- Soru Cümleleri

 • Where was she going? - Nereye gidiyordu?
 • What was the fireman telling you? - İtfaiyeci sana ne söylüyordu?
 • What was your dog eating? - Köpeğin ne yiyordu?
 • What was you cooking when they visited you? - Seni ziyaret ettiklerinde ne pişiriyordun?
Past Continuous Tense’i hangi durumlarda kullanırız:

Past Continuous Tense, geçmişte, belirli bir zamanda olmuş bir olayı anlatırken kullanılır. Olay bu "belli" zamandan önce başlamıştır
ama o zamanda bitmemiştir, halen devam etmektedir. Örneğin, dün TV'de bir filim izledim. Filim 7'de başladı ve 9'da bitti. Filmi izlerken kapı çalındı. Film izleme eylemi hala devam ediyor.

At 8pm yesterday, I was watching TV.
past present future

8pm
At 8pm, I was in the middle of watching TV.

8'de TV seyretme eyleminin ortasındaydım.

   

Past continuous tense'i kullandığımız zaman, dinleyici hangi zamandan bahsettiğimizi bilmekte ya da anlamaktadır. Şu örneklere bakalım:

 • He was studying at 8pm last night.
 • Geçen gece 8'de ders çalışıyordu.

 • What were you doing when he arrived?
 • O vardığında ne yapıyordun?

 • We were having dinner when it started to rain.
 • Yağmur yağmaya başladığında akşam yemeğini yiyorduk.

Hikayelerde arkaplanı açıklamak için Past Continuous Tense kullanılabilir. Örnek cümle :

" James Bond was driving towards the city in a car. It was raining. The wind was blowing hard. Nobody was walking in the streets.
Suddenly, Bond saw the killer in a telephone box..."

James Bond arabayla şehre doğru geliyordu. Yağmur yağıyordu. Rüzgar sert esiyordu. Caddelerde kimsecikler yoktu. Aniden Bond telefon kulübesinde katili gördü.

Past Continuous Tense ve Simple Past Tense

Past continuous tense ve Simple Past Tense sıklıkla birlikte kullanılırlar. Uzun süren bir eylemi aktarırken past continuous tense kullanılır. Bu uzun eylemin ortalarınde bir yerlerde olan kısa eylemi aktarırken de Simple Past tense'i kullanırız. Bu iki durum while ve when ile birbirine bağlanabilir.

When While Kullanımı

While iki eylemin aynı anda gerçekleştiği durumda kullanılırken, when ise bir eylemin diğerini kesintiye uğrattığı durumlarda kullanılır.

 • I was watching TV when you telephoned. - Sen telefon ettiğinde TV izliyordum.

Uzun süren eylem (watching TV), past continuous ile kısa süren ve başlayıp hemen biten eylem ise (telephoned), simple past tense ile ifade edilmiştir. Kısaca:

 • While past continuous cümlesinin başında
 • When ise Past Simple cümlesinin başında kullanılır.

When While Örnek Cümleler

 • You were reading when I walked in.
 • While I was jogging, it started raining. - Ben koşarken birdenbire yağmur yağmaya başladı.
 • I was jogging when it started raining. Yağmur başladığında ben koşuyordum.
 • Last night I was working on my thesis and it took me a while to realise that my phone was ringning. - Dün gece tezim üzerinde çalışıyordum ve telefonumun çaldığını fark etmek biraz zaman aldı.

Kısa eylem ve uzun eylemler göreceli kavramlardır:

 • "TV seyretme" bir kaç saat sürebilir ama "telefonun çalması" bir kaç saniye alır.
 • Arabanın yanından geçmek bir kaç saniye sürer ama arabanın patlaması bir kaç milisaniye sürer.