İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
İngilizce Must Modal Verb


Bir şeyin gerekli ya da zaruri olduğu durumlarda must kullanılır. Must örnek cümlesini inceleyelim:

  • I must go to bank now.
  • Şimdi bankaya gitmeliyim.

İngilizcede Must'ın Genel Yapısı

Özne + must + esas fiil

özneyardımcı fiil must esas fiil
Imustgowork.
Youmust visitus.
Wemuststopnow.

Have to 'nun Kullanımı

Genel olarak ingilizcede must, kişisel olan zaruri, mecburi durumlar için kullanılır. Kişinin kendi fikrini içerir. Nesnel bir yapıdadır. Şu must örnek cümlelerini inceleyelim:

  • I must stop smoking.
  • Sigarayı bırakmalıyım.

  • You must visit us today.
  • Bugün bizi ziyaret etmelisin.

  • They must study harder.
  • Daha sıkı ders çalışmalılar.


Yukarıdaki must örnek cümlelerinde zorunluluk durumu kişinin fikrine göredir. İngilizcede Must/mustn`t kullanımında dışarıdan bir zorunluluk yoktur, "Have to" da ise bunun tam tersidir.

Have to diğer bütün zamanlarla ve modallarla birlikte kullanılabilir. Şu must örnek cümlelerini inceleyelim:

  özneyardımcı fiilesas fiil have mastar 
geçmiş zaman I hadto get up early yesterday.
geniş zamanI have to get upearly today.
gelecek zamanI willhaveto get upearly tomorrow.
şimdiki zaman Sheishavingto wait. 
present perfectWehavehadto get up on the time.
modal (may)Theymayhave to doit again.