www.ingilizcem.org > Ingilizce Gramer


İngilizce Possessive Adjectives; İngilizce İyelik sıfatları

İngilizce possessive adjectives konusu Türkçe İyelik sıfatları - İyelik eki konusuna karşılık gelir. Sahip olma durumlarını belirtmede kullanılırlar. İsimlerden önce kullanılırlar.

Aşağıdaki örnek cümle ve türkçelerini inceleyelim:

Aşağıdaki tabloda konu bütünlüğü açısından kişi-şahıs zamirleri ile iyelik sıfatları bir arada verildi.

Kişi ZamirleriPossessive Adjectives-İyelik Sıfatları
I - BenMy - Benim
You - SenYour - Senin
He - O (Erkek)His - Onun
She - O (Dişi)Her - Onun
It - O (Cansız, Cinssiz)Its - Onun
We - BizOur - Bizim
You - SizYour - Sizin
They - OnlarTheir - Onların

"my, your, her, his, its, our, their" tekil ya da çoğul kullanımlarda değişime uğramadan aynen kalır.

Örnek Cümleler ve Türkçeleri:
Puan: 3.8 (Oy Sayısı: 1944)


İngilizce Dersler


ingilizce kurslar
ingilizce fiillerin halleri
ingilizce aylar
simple present tense
ingilizce renkler
ingilizce sayılar
ingilizce alfabesi
simple past tense