Utterance
Söyleme , Telâffuz , Ifade , Dile getirme , Ses çıkarma , Söyleyiş