İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...


Utterance
Söyleme , Telâffuz , Ifade , Dile getirme , Ses çıkarma , Söyleyiş