Uphold
Tutmak , Kaldırmak , Onaylamak , Desteklemek , Uygun bulmak , Sürdürmek (brit.)