Uncommitted
Kararsız , Işlenmemiş , Bağımsız (pol.) , Fikrini söylememiş , Taahhüde girmemiş