İngilizce Öğrenirken Sınıfta Eğlenceli Aktivitelerin Yararları

1- Daha derinlemesine ve kontrollü pratikler

Kişinin, bir gramer kuralını ya da bir kalıbı tam olarak öğrenme yetisine bağlı olarak belli sayılarda tekrar yapılması faydalıdır. Bunu sağlamak için sınıflarda ingilizce öğretmenleri tarafından eğlenceli faliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve öğrenme kabiliyetinin geliştirilmesinin sağlanması iyi bir yöntemdir.

2- Eğlence ve hafıza

Eğer yabancı dil öğrenimi sırasında öğrendiklerinizden zevk alıyorsanız, bu durum hafızanız üzerinde olumlu bir etki yapacaktır. Bu şekilde öğrendiklerinizi ileriki zamanlarda hatırlamanız da kolay olacaktır.

3- Sınıf ruhu

Sınıflarda gerçekleştirilecek eğlenceli aktivitelerle sınıf içerisinde bir kaynaşma meydana gelecektir. Bu kaynaşma kişinin sınıf içerisindeki motivasyonunu arttıracak ve kişiyi elinden gelenin en iyisini yapmaya zorlayacaktır. Sonuçta da ingilizce yetileriniz gelişecektir.

4- Ortama ısınma

Bazı zamanlarda, yeni birşeyler öğrenmeden önce beynimizin uyarılmaya ihtiyacı vardır. Bunu sağlamanın en güzel yollarından birisi de oyun gibi eğlenceli aktiviteler yapmaktır.

5- Beynin farklı yerlerini kullanmak

Sınıflarda uygulanan yöntemler genellikle hafızaya yönelik öğrenme yöntemleridir; örneğin kelime öğrenimi. Bazen de beynin mantıksal kısmı devreye sokulur; örneğin gramer kurallarıyla yapılan çalışmalar. Eğer beyninizin farklı kısımlarını da harekete geçirebilirseniz, öğreme süreci bir bütünlük içerisinde gerçekleşmiş olacaktır. Örneğin çizim, el göz koordinasyonu ve müzik gibi argümanları kullanmak. Bütün bunların kullanılması, eğlenceli aktivitelerle mümkün olabilir.

6- Doğal öğrenme yolu

Bebeklerin dil öğrenme yöntemleri incelendiğinde, dil öğreniminde oyun oynamanın ne kadar faydalı olduğu görülecektir. Bebekler doğal bir şekilde çevreleriyle etkileşim halindedirler ve gördüklerini kopya ederler. Çocuklar, eğlenceye çok zaman ayırırlar ve bu şekilde dili yoğun bir şekilde kullanırlar. Yetişkinler de bu şekilde kendilerine aktiviteler geliştirip öğrenme motivasyonlarını arttırabilir ve dil öğrenimindeki gelişimlerini görebilirler.

7- Rekabet ve motivasyon

Bazı nedenlerden ötürü, kişi koşarken, eğer yanında başka birisi varsa daha hızlı koşma eğilimindedir. Yabancı dil öğrenirken de bu geçerlidir. Bulunduğu ortamdan ötürü kişinin oyunlar vasıtasıyla bu özellikleri açığa çıkar ve dili daha etkin, komplex ve doğru kullanmaya çalışır.

8- Bir çok öğrenci oyunlardan hoşlanır

Dil öğrenimi sırasında öğrenciler sınıf içerisinde motive olmakta zorlanabilirler. Konsantrasyonlarını sağlamak adına eğlenceki aktivitelerin önemli katkısı vardır.

9- Çeşitlilik

Yabancı dil öğreniminde başarılı olabilmek için, çok değişik yöntemler kullanılmalıdır. Eğer eğlenceli oyunlar gibi aktiviteleri boşverirseniz, dinleme, okuma, konuşma ve yazma yetilerinizin geliştirmede büyük zorluklar yaşamanıza yol açarsınız.

10- Eğlenerek dili hatırlama

Bazen yabancı dilde öğrendiğiniz bilgileri hatırlamada, öğrendiğiniz bilginin resmini çizmek, onu bir konuşma içerisinde dinlemek ya da konuşma içinde kullanmak en iyi yollardan birisi olabilir. Bu anlamda değişik zamanlarda değişik eğlence aktiviteleri uygulayarak, öğrenilen bilginin kalıcı olması sağlanabilir.