İş İngilizcesi İle İlgili Genel Yazı, Sözlük Kullanımı, Sayılar, Kelime Öğrenme

İş ingilizcesi bölümümüzde, iş ingilizcesi ile ilgili karşınıza çıkabilecek genel amaçlı kelimelerden, terimlerden ve bunların günlük hayattaki kullanımlarından bahsedeceğiz. Ele alacağımız konulara gramer açısından da değinmeye çalışacağız. Sitemizde yer alan gramer konularına linkler vererek konular arasında alakalı bağlantılar kuracağız.

"İş inglizcesi" adı altında işleyeceğimiz konularda hedef kitlemiz temel iş ingilizcesi kelime bilgisine sahip olmak isteyen kişilerdir.

Bu kelime bilgisinin yanında telefon görüşmeleri, iş yazım kuralları, prezentasyonlar ve toplantılar gibi konularda hangi kelimeler ve kalıplar kullanılır bunları da öğrenmeye çalışacağız.

Bu yazımızın içinde yer alacak konuların temel hedefi, ileriki yazılarımızda yazacağımız konuları nasıl öğrenebileceğiniz hakkındadır.

Gramer İle İlgili Bazı Kelimeler

Noun = İsim

Noun, isim anlamına gelmektedir. Bir kişiyi ya da nesneyi karşılayabilir.

Ör: director, job.

Singular = Tekil kişi ya da nesneyi bildirir: tekil

Ör: executive, office

Plural = Birden fazla kişi ya da nesneyi karşılar: çoğul

Ör: executives, offices

Adjective = Bir kişi ya da nesneyi tanımlalamada kullanılır: sıfat

Ör: friendly, heavy

Adverb = Bir fiili tanımlar, nasıl yapıldığını belirtir: zarf

Ör: usually, often

Base form (infinitive): Mastar hali

Ör: to make; It's easy to make a mistake.

Second form (past simple): Fiilin ikinci hali. Geçmiş zamandan bahsederken kullanılır.

Ör: She went to school in Liverpool.

Third form (past participle): Fiilin, present perfect tense ve pasif cümlelerde kullanılan formu

Ör: I've learnt a lot in this job.

Question = Bilgi istemek için kullanılan kelimelerdir: soru

Ör: Where does she work?

Answer = Soruya karşılık verilen yanıt: cevap

Ör: She works in an office.

Phrase = Bir grup kelime, cümle değil: deyiş

Ör: An interesting job

Sentence: Bir fikri ifade eden komple tümce: cümle

Ör: He is very good with computers.

Expression: Özel durumlar için kullanılan bir kelime ya da kelime grupları: ifade

Ör: I'll put you through.

Kelime Öğrenme

Kelime bilginizi geliştirmek ve öğrendiğiniz kelimeleri hatırlayabilmeniz için elinizin altında bir adet "kelime defteri" bulundurun ve yeni öğrendiğiniz kelimeleri bu deftere yazın.

"İş İngilizcesi" adı altında sizlere bir çok yeni kelimeyi öğretmeye çalışacağız. Bu yazılardan öğrendiğiniz kelimeleri de bu deftere not edebilirsiniz.

Kelime Kombinasyonları

Bazı kelimelerin, kendinden önce ya da kendinden sonra kullanılan kelimelerle birlikte hatırlanmaları daha kolaydır.

verb + preposition: I work in the sales department.

noun + noun: company car, company restaurant, company pension

verb + noun: attange a meeting, miss a meeting, cancel a meeting.

Benzer şeyleri anlatan kelimeleri birlikte değerlendirebilirsiniz.

Bir ürünü tanıtan kelimeler: light, fast, easy to use

Bir servisi tanıtmak: friendly, reliable, helpful

Sözlük Kullanımı

Neden bir sözlüğe ihtiyaç duyarız?

İki adet sözlük kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bunlardan bir tanesi ingilizce-ingilizce diğeri de ingilizce-türkçe, türkçe-ingilizce sözlük olmalı.

İngilizce-ingilizce sözlük kullanmanın avantajı, kelimenin anlamını öğrenebilmek için daha fazla çaba harcamanızı sağlamasıdır. Bu şekilde daha fazla kelime öğrenmiş olursunuz ve öğrendiğiniz kelimeleri de tekrar etme fırsatı bulursunuz. Böylelikle sürekli ingilizce içinde kalmış olursunuz.

Sözlükler bize ne tür bilgiler sunar:

  • Kelimenin anlamını öğreniriz.
  • Kelimenin nasıl telaffuz edildiğini öğreniriz.
  • Kelimenin gramer yapısı öğrenmiş oluruz. Kelime isim, fiil, sıfat ya da zarf mıdır?
  • Örnek deyişler ya da cümleleri bize verir.
  • Kelimenin genel bazı kombinasyonlarını sunar.
  • Kelimenin zıt anlamlı karşılıklarını sunar.

Sözlüğümü Nasıl Kullanmalıyım?

Bir kelimenin bir çok anlamı mevcuttur. Bizim aradığımız anlamı herzaman ilk anlamı olmayabilir. Bundan dolayı diğer anlamlarına da bakmalıyız.

Bir kelimenin anlamına baktıktan sonra, kelimenin yanına bir işaret koyabiliriz. Daha sonra bu sayfaya gelip o işareti gördükten sonra, kelimenin anlamını tahmin edebiliriz.

Eğer anlamını bilmediğimiz bir kelime ile karşılaştığımızda, önce o kelimenin anlamını tahmin etmeli, daha sonra da sözlüğe bakmalıyız.

Sayılar ve Yıllar

İngilizce sayıları sizlere daha önce sunmuştuk. Burada da ingilizce sayıların tekrarını görelim.

0'dan 99'a kadar sayılar

0 zero, nought, oh
1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten
11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty
21 twenty-one
30 thirty
32 thirty-two
40 fourty
43 fourty-three
50 fifty
54 fifty-four
60 sixty
65 sixty-five
70 seventy
76 seventy-six
80 eighty
87 eighty-seven
90 ninety
98 ninety-eight
99 ninety-nine

Daha büyük Sayılar

100 a hundred (British English)
100 one hundred (American English)
120 a hundred and twenty - one hundred and twenty (BrE)
120 one hundred twenty (AmE)

200 two hundred
100 a thousand, one thousand
1,250 one thousand two hundred and fifty (BrE)
1,250 one thousand two hundred fifty (AmE)
12,000 twelve thousand
55,000 fifty-five thousand
350,000 three hundred and fifty thousand (BrE)
350,000 three hundred fifty thousand (AmE)
1,000,000 a million, one million
1,000,000,000 a billion, one billion

Yıllar nasıl söylenir

1789 seventeen eighty-nine
1800 eighteen hundred
1805 eighteen oh five
1969 nineteen sixty-nine
2000 two thousand
2001 two thousand and one
2009 two thousand and nine

Numaraların Sırasını Nasıl Söyleriz?

1st first
2nd second
3rd third
4th fourth
5th fifth
6th sixth
7th seventh
8th eighth
9th ninth
10th tenth
11th eleventh
12th twelfth
13th thirteenth
14th fourteenth
15th fifteenth
16th sixteenth
17th seventeenth
18th eighteenth
19th nineteenth
20th twentieth

21st twenty-first
22nd twenty-second
23rd twenty-third
30th thirtieth
40th fortieth
50th fiftieth
60th sixtieth
70th seventieth
80th eightieth
90th ninetieth
100th (one) hundredth
120th (one) hundred and twentieth

Ondalıklı, Kesirli ve Yüzde İfadeleri

Ondalıklı Sayılar

0.3 = (zero) point three - (nought) point three

1.5 = one point five

12.93 = twelve point nine three

59.367 = fifty - nine point three six seven

Kesirli Sayılar

1/3 = a third - one third

2/3 = two-thirds

3/5 = three-fifths

7/32 = seven thirty-seconds

1 tam ¼ = one and a quarter

2 tam ½ = two and quarter

8 tam ¾ = eight and three quarters

Yüzde İfadeleri

10% = ten per cent

17.5% = seventeen point five per cent

99.99% = ninety-nine point nine nine per cent