İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...


İngilizce Sayılar ve Rakamlar

1 den 100`e Kadar İngilizce Sayılar

İngilizce birden ona kadar rakamlar ve türkçe karşılıkları şöyledir:

Rakamİngilizce YazılışıTürkçe Anlam
0Zero, NullSfır
1OneBir
2Twoİki
3ThreeÜç
4FourDört
5FiveBeş
6SixAltı
7SevenYedi
8EightSekiz
9NineDokuz
10TenOn

10 dan 20`ye Kadar İngilizce Sayılar

İngilizcede 11 den 19`a kadar sayıların sonuna -teen eki getirilir,11 ve 12 sayılarında bu ek yoktur.

Sayıİngilizce YazılışıTürkçe Anlam
11ElevenOnbir
12TwelveOniki
13ThirteenOnüç
14FourteenOndört
15FifteenOnbeş
16SixteenOnaltı
17SeventeenOnyedi
18EighteenOnsekiz
19NineteenOndokuz
20TwentyYirmi

20 dan 100 e Kadar İngilizce Sayılar

İngilizcede 20,30,40 gibi 10`un katları olan sayılar bilinirse 20 den 100e kadar saymak çok kolaylaşır.10`un katları olan sayılar şunlardır:

Sayıİngilizce YazılışıTürkçe Anlam
20TwentyYirmi
30ThirtyOtuz
40FortyKırk
50FiftyElli
60SixtyAltmış
70SeventyYetmiş
80EightySeksen
90NinetyDoksan
100A/one hundredYüz

Bu sayıların arasındaki sayılar ise, ilk basamağı yukarıdaki onun katı olan sayılardan, ikinci basamağı ise birden ona kadar olan rakamlardan alınarak yapılır. Örneğin:

21 = Twenty One
36 = Thirty Six
42 = Forthy Two
78 = Seventy Eight
93 = Ninety Three
54 = Fifty Four

100 den Büyük Sayılar

İngilizcede 100 den büyük bir sayıyı söylemek için önce kaç tane yüz içerdiğini söyleriz daha sonra da geri kalan kısmını 1 den yüze kadar olan sayıları söylediğimiz gibi söyleriz.Örneğin:

121 = One Hundred and Twenty One
567 = Five Hundred and Sixty Seven
791 = Seven Hundred and Ninty One

Büyük Sasyılar

Sayıİngilizce YazılışıTürkçe Anlam
1,000 One ThousandBin
10,000Ten ThousandOnbin
100,000One Hundred ThousandYüzbin
1,000,000One MillionBir Milyon
1,000,000,000One BillionBir Milyar