İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
Bu yazımızda sizlere bilgisayarınızda kullanabileceğiniz İngilizce - Türkçe – İngilizce deyimler sözlüğü’nü tanıtacağız. Bu deyimler sözlüğünden birkaç örnek vereceğiz.

İngilizce deyimleri öğrenmeye başladığınızda, ingilizce öğrenme sürecinde kitapların dışına çıkarsınız ve gündelik hayatın içine girersiniz.

İki çeşit ingilizceden söz etmemiz mümkündür. Bunlardan birisi, kitaplardan öğrendiğimiz ingilizcedir. Bu dilin özelliği, kelimelerin düzgün kullanılmış olması, cümlelerin gramer açısından düzgün yazılmış olmalarıdır. Diğer İngilizce ise, doğal olarak halk arasında kullanılan dildir. Bu dilin içinde argo kelimeler, deyişler ve deyimler bulunmaktadır.

Size bahsetmek istediğim sözlükler şunlardır:

English Idioms Wayne Magnuson 1.3a

English Idioms 2. Edition

Bu iki sözlüğü de Babylon isimli programı bilgisayarınıza yükleyerek kullanabilirsiniz. Her iki sözlükte de ortalama olarak 6000-8000 arasında ingilizce deyim bulunmaktadır. “English Idioms 2. Edition”’de ayrıca örnek cümleler de yer almaktadır.

Şimdi sizlere bazı örnekler vermek istiyorum:

a piece of cake

easy to do, it's a snap, no problem Solving the puzzle was easy. It was a piece o' cake.

a piece of my mind

my criticism of what you did, a tongue-lashing If my son stayed out all night, I'd give him a piece of my mind.

bark up the wrong tree

yanlış kapı çalmak

give me a hand

bana yardım et

leave yourself open

not protect yourself, allow people to hurt you By coming late to work, he left himself open to discipline.

land on your feet

be ready to work, be ready for action, hit the ground running We're looking for employees who land on their feet after facing a problem or challenge.

don't know the first thing about it

do not know anything about it

don't give a damn

(bad language) do not care, am not interested

give a damn

give a damn / give a shit / give a fuck
(bad language) care about

pride goeth before a fall

you lose self-respect before you do an evil deed

home free

finished a job, free to go home or away

a holy pile

a lot, very much

to top it off

to complete it, to finish it