İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
İngilizce Filler ve Anlamları

İngilizce öğrenirken, kelime-kelime öğrenmek yerine, birlikte anlam ifade eden yapıları bütün olarak öğrenmek kalıcılığı artırmaktadır. Bizimde bu yazıdaki amacımız, fiilleri ve bu fiillerin hangi durumlarla hangi anlamları vereceğini kavratarak öğrenmenizi sağlamak. Aşağıda İngilizcede sık kullanılan bazı fiilleri ve anlamlarını veriyoruz.

apply for a new job in Canada
kanada'da yeni bir işe baş vurmak
beat someone at tennis
teniste birisini yenmek
borrow $20 from someone
birinden 20 dolar borç almak
discover a new planet
yeni bir gezegen keşfetmek
dive into the swimming pool
havuza dalmak
dry yourself with a towel
havlu ile kurulanmak
fasten your setabelt before the plane takes off
uçak kalkmadan once kemerini bağlamak
grow tomatoes in the greenhouse
serada domates yetiştirmek
hire a car for the weekend
hafta sonu için araba kiralamak
hit your finger with a hammer
çekiçle parmağına vurmak
hurry to catch the last bus home
son otobüsü yakalamak için acele etmek
lie in the bed until 10.30
10.30'a kadar yatakta yatmak
marry for love
aşk için evlenmek
owe someone money
birisine borçlu olmak
postpone the meeting because of illness
hastalıktan dolayı toplantıyı iptal etmek
pronounce the word correctly
kelimeyi doğru telaffuz etmek
escape from prison
hapishaneden kaçmak
invite all your friends for dinner
tüm arkadaşlarını akşam yemeğine davet et
offer someone $2000 for their car
birisinin arabasına 2000 dolar teklif yapmak
practise the piano for two hours a day
günde 2 saat piyano çalmak
punish the child for being naughty
çocuğa yaramazlık yaptığından vurmak
renew your passport before you go abroad
yurtdışına çıkmadan pasaportunu yenilemek
return from holiday with a suntan
bronz bir ten ile tatilden geri dönmek
shiver from the cold
soğuktan titremek
solve a difficult problem
zor bir problemi çözmek
spend the weekend in Paris
haftasonunu pariste geçirmek
taste the soup to see if it needs more salt
çorbanın tuza ihtiyacı olup olmadığı için tatmak
translate the book into Russian
kitabı Rusçaya tercüme etmek
unpack a suitcase
bavulu boşaltmak
wash up after a meal
yemekten sonra bulaşık yıkamak
weigh over 75 kilos
75 kilodan fazla gelmek
wave goodbye to your friends at the station
istasyonda arkadaşlarına hoşçakal demek