İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
İngilizce fiillerin 2. ve 3. halleri

Düzenli fiiller

İngilizcede eğer bir fiil düzenli bir fiil ise, fiilin sonuna -ed eki getirilir. Aşağıdaki tabloda fiillerin "past tense" ve "perfect tense" ile birlikte kullanıldıklarında nasıl -ed eki aldıklarını görüyoruz.

infinitive clean finish use paint stop carry
past simple cleaned finished used painted stopped carried

Düzenli fiiller geçmiş zaman ile birlikte kullanırken, fiil -ed eki alır.

Ör: I cleaned / they cleaned / she carried etc.

Perfect tense (tamamlanmamış geçmiş zaman) ile birlikte kullanımda ve pasif kullanımlarda da fiiller -ed aki alırlar ve yardımcı fiiller eklenir.

Ör:

 • I have cleaned the windows. (present perfect)
 • They were still working. They hadn't finished. (past perfect)

Pasif (Passive)

 • He was carried out of the room.
 • This gate has just been painted.

Düzensiz fiiller

Düzensiz fiiller geçmiş zaman ya da perfect tense (tamamlanmamış geçmiş zaman) ile birlikte kullanıldıklarında -ed eki almazlar, 2. ya da 3. halleriyle kullanılırlar.

Past tense kullanımı:

I saw.

Perfect tense kullanımı:

I have seen.

Bazı düzensiz fiiller herhangi bir değişime uğramadan kullanılırlar:

 • Don't hit me.
 • Somebody hit me as I came into the room.
 • I have never hit anybody in my life.
 • George was hit on the head by a stone.

Bazı düzensiz fiillerin geçmiş zaman kullanımı ile perfect tense kullanımlarında herhangi bir değişiklik olmaz.

 • Can you tell me what to do?
 • She told me to come back the next day. (past simple)
 • Have you told anybody about your new job? (present perfect)
 • I was told to come back the next day. (passive)

Diğer düzensiz fiilerin ise 3 hali de farklıdır.

Ör: wake - woke - woken

 • I'll wake you up.
 • I woke up in the middle of the night.
 • The baby has woken up.
 • I was woken up by a loud noise.

Aşağıdaki filler hem düzenli hem de düzensiz fiil olarak kullanılabilirler:

burn burned ya da burnt
dream dreamed ya da dreamt
smell smelled ya da smelt
spell spelled ya da spelt
lean leaned ya da leant
spill spilled ya da spilt
learn learned ya da learnt
spoil spoiled ya da spoilt

Örnek:

 • I leant out of the window.
 • I leaned out of the window.
 • The dinner has been spoilt.
 • The dinner has been spoiled.