İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...


İngilizce Düzensiz Fiiller

İngilizce düzensiz fiiller (Irregular Verbs), -ed takısı almayan fiillerdir. Bu fiillerin 2. halleri Simple Past Tense ile bilikte, 3. halleri ise Perfect Tense ile birlikte cümleye geçmiş zaman anlamı katmak için kullanılır.

İngilizce Düzenli Fiiller

İngilizce düzenli fiiler -ed takısı alan fiillerdir. Cümle içinde geçmiş zamanda olmuş bir olayı anlatmak için fiil üzerinde değişiklik yaparız. Eğer fiil -ed veya -d takısı alarak geçmiş zaman anlamı alabiliyorsa bu fiillere düzenli fiiller denir.

İngilizce fiillerin Simple Past Tense yani 2. halleri, geçmiş zaman için kullanılır.

 • I cleaned the house yesterday.

'Past participle', yani ingilizce fiillerin 3. halleri ise, Present Prefect Tense ile birlikte kullanılır.

 • I have clean ed the windows.

Bazı düzensiz fiillerin birinci, ikinci, ve üçüncü hallerinin yazılışları birebir aynıdır.

1. Hali 2. Hali 3. Hali
read (1. Hali) read (2. Hali) read (3. Hali)
bid (1. Hali) bid (2. Hali) bid (2. Hali)

Bazı düzensiz fiillerin 2. ve 3. halleri aynı kalır. Aşağıdaki listede bunun örneklerini görebilirsiniz.

1. Hali 2. Hali 3. Hali
Built (1. Hali) Build (2. Hali) Build (3. Hali)
Make (1. Hali ) Made (2. Hali) Made (3. Hali)
Buy (1. Hali ) Bought (2. Hali) Bought (3. Hali)
Spend (1. Hali ) Spent (2. Hali) Spent (3. Hali)
Send (1. Hali ) Sent (2. Hali) Sent (3. Hali)
Leave (1. Hali ) Left (2. Hali) Left (3. Hali)
Teach (1. Hali ) Taught (2. Hali) Taught (3. Hali)
Have (1. Hali ) Had (2. Hali) Had (3. Hali)
 • Read 2. Hali: I read about it yesterday.
 • Read 3. Hali: Of all the French writers that I have read (3. hali), I like Moliere and Racine best.
 • Make 2. Hali: He made a boat for himself.
 • Make 3. Hali: "You have made a mistake," said Karl.
 • Leave 2. Hali: Brave men left their homes and hurried toward Boston.
 • Buy 2. Hali: He bought a ton of stuff.
 • Buy 3. Hali: People have bought gas masks.
 • Teach 2. Hali: My father taught me.
 • Spend 2. Hali: I spent enough time out here a few years ago.

Bazı düzensiz fiillerin ise 3 hali de birbirinden değişik yazılır. Aşağıdaki listede bunun örneklerini görebilirsiniz.

1. Hali 2. Hali 3. Hali
Do (1. Hali) Did (2. Hali) Done (3. Hali)
Be (1. Hali ) Was/Were (2. Hali) Been (3. Hali)
See (1. Hali ) Saw (2. Hali) Seen (3. Hali)
Take (1. Hali ) Took (2. Hali) Taken (3. Hali)
Get (1. Hali ) Got (2. Hali) Gotten (3. Hali)
Choose (1. Hali ) Chose (2. Hali) Chosen (3. Hali)
Wear (1. Hali ) Wore (2. Hali) Worn (3. Hali)
Fall (1. Hali ) Fell (2. Hali) Fallen (3. Hali)
 • I am (1. Hali ) at home. I was (2. Hali) in the school yesterday. You've been (3. Hali) a very good girl.
 • I saw (2. Hali) his picture on your refrigerator.
 • You tried to dance and fell (2. Hali) upon the floor.
 • Connie took (2. Hali) her by the arm.
 • I think I've gotten (3. Hali) quite good at it.
 • I just got (2. Hali) a call from the doctor.

İngilizce düzensiz fiileri yukarıdaki gibi grublayarak ezberlemek size kolaylık sağlayabilir.

Aşağıda en çok kullanılan ingilizce düzensiz fiilleri ve anlamlarını bulabilirsiniz.Düzensiz Fiillerin 2. ve 3. Hallerinin Tablosu

1. Hali
Base Form
2. Hali
Past Simple
3. Hali
Past Participle
Türkçe
Anlamı
awakeawokeawokenuyanmak
bewas, werebeenolmak
beatbeatbeatenvurmak
becomebecamebecomeolmak
beginbeganbegunbaşlamak
bendbentbentbükmek
betbetbetbahse girmek
bidbidbidemretmek
bitebitbittenısırmak
blowblewblownesmek
breakbrokebrokenkırmak
bringbroughtbroughtgetirmek
broadcastbroadcastbroadcastyayımlamak
buildbuiltbuiltinşa etmek
burstburstburstpatlamak
burnburntburntyakmak
buyboughtboughtsatın almak
catchcaughtcaughtyakalamak
choosechosechosenseçmek
comecamecomegelmek
costcostcostdeğer biçmek
creepcreptcreptemeklemek
cutcutcutkesmek
dealdealtdealtanlaşmak
digdugdugkazmak
dodiddoneyapmak
drawdrewdrawnçekmek
dreamdreamtdreamtrüya görmek
drivedrovedrivensürmek
drinkdrankdrunkiçmek
eatateeatenyemek yemek
fallfellfallendüşmek
feedfedfedbeslemek
feelfeltfelthissetmek
fightfoughtfoughtdövüşmek
findfoundfoundbulmak
fleefledfledfirar etmek
flyflewflownuçmak
forbidforbadeforbiddenyasaklamak
forgetforgotforgottenunutmak
forgiveforgaveforgivenaffetmek
freezefrozefrozendonmak
getgotgottenelde etmek
givegavegivenvermek
gowentgonegitmek
growgrewgrownbüyümek
hanghunghungasmak
havehadhadsahip olmak
hearheardheardduymak
hidehidhiddensaklamak
hithithitvurmak
holdheldheldtutmak
hurthurthurtyaralanmak
keepkeptkeptsaklamak
knowknewknownbilmek
laylaidlaidyaymak
leadledledrehberlik etmek
learnlearntlearntöğretmek
leaveleftleftayrılmak
lendlentlentödünç vermek
letletletizin vermek
lielaylainyalan söylemek
loselostlostkaybetmek
makemademadeyapmak
meanmeantmeantanlamına gelmek
meetmetmetbuluşmak
paypaidpaidödemek
putputputkoymak
readreadreadokumak
rideroderiddenbinmek
ringrangrungçalmak
riseroserisenyükselmek
runranrunkoşmak
saysaidsaidsöylemek
seesawseengörmek
sellsoldsoldsatmak
sendsentsentgöndermek
showshowedshowngöstermek
shutshutshutkapamak
singsangsungşarkı söylemek
sitsatsatoturmak
sleepsleptsleptuyumak
speakspokespokenkonuşmak
spendspentspentharcamak
standstoodstoodayakta durmak
swimswamswumyüzmek
taketooktakenalmak
teachtaughttaughtöğretmek
teartoretornyırtmak
telltoldtoldanlatmak
thinkthoughtthoughtdüşünmek
throwthrewthrownfırlatmak
understandunderstoodunderstoodanlamak
wakewokewokenuyanmak
wearworeworngiymek
winwonwonkazanmak
writewrotewrittenyazmak

İngilizce Fiillerin 2. ve 3. Halleri PDF

İngilizce Fiillerin 2. ve 3. Halleri PDF Dosyasını Tıklayarak İndirebilirsiniz