İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...
Past Continuous Tense


Past continuous tense ingilizcede önemli zamanlardan birisidir. Geçmişteki belirli bir zamanda
ne ile uğraştığımızı anlatırken kullanılır.

Past Continuous Tense ile cümle nasıl kurulur?

Past Continuous Tense'in yapısı şu şekildedir:

Özne + was/were/ + esas fiil + -ing

Past continuous tense ile ilgili 2 durumdan söz edebiliriz:

1. Bütün cümlelerde (olumlu-olumsuz-soru) yardımcı fiil vardır: was/were

2. Bütün çekimlerinde fiil -ing takısı alır.


 Özne Yardımcı Fiil (Auxiliary verb)Esas Fiil  
+Iwas  watchingTV.
+Youwere  workinghard.
-He, she, it wasnothelpingMary.
- Wewerenotjoking. 
?Wereyou being silly?
?Werethey  playingfootball?

Past Continuous Tense’i hangi durumlarda kullanırız:

Past Continuous Tense, geçmişte, belirli bir zamanda olmuş bir olayı anlatırken kullanılır. Olay bu "belli" zamandan önce başlamıştır
ama o zamanda bitmemiştir, halen devam etmektedir. Örneğin, dün TV'de bir filim izledim. Filim 7'de başladı ve 9'da bitti. Filmi izlerken kapı çalındı. Film izleme eylemi hala devam ediyor.


At 8pm yesterday, I was watching TV.
pastpresent future

8pm
At 8pm, I was in the middle of watching TV.

8'de TV seyretme eyleminin ortasındaydım.

  

Past continuous tense'i kullandığımız zaman, dinleyici hangi zamandan bahsettiğimizi bilmekte ya da anlamaktadır. Şu örneklere bakalım:

  • He was studying at 8pm last night.
  • Geçen gece 8'de ders çalışıyordu.

  • What were you doing when he arrived?
  • O vardığında ne yapıyordun?

  • We were having dinner when it started to rain.
  • Yağmur yağmaya başladığında akşam yemeğini yiyorduk.

Hikayelerde arkaplanı açıklamak için past Past Continuous Tense kullanılabilir. Örnek cümle :

" James Bond was driving through town. It was raining. The wind was blowing hard. Nobody was walking in the streets.
Suddenly, Bond saw the killer in a telephone box..."

James Bond arabayla şehre doğru geliyordu. Yağmur yağıyordu. Rüzgar sert esiyordu. Caddelerde kimsecikler yoktu. Aniden Bond telefon kulübesinde katili gördü.

Past Continuous Tense + Simple Past Tense

Past continuous tense ve Simple past tense sıklıkla birlikte kullanılırlar. Uzun süren bir eylemi aktarırken past continuous tense kullanılır. Bu uzun eylemin ortalarınde bir yerlerde olan kısa eylemi aktarırken de simple past tense'i kullanırız. Bu iki durum while ve when ile birbirine bağlanabilir.

Aşağıdaki örnekte 2 tane eylem söz konusudur:

1. Uzun eylem (watching TV), past continuous tense ile ifade edilmiştir.

2. Kısa eylem ise (telephoned), simple past tense ile ifade edilmiştir.

past presentfuture
Long action.   
I was watching TV at 8pm.

8pm

You telephoned at 8pm.
Short action.  

Uzun eylem: "I was watching TV at 8pm."

Saat sekizde TV seyrediyordum.

Kısa eylem: You telephoned at 8pm.

8'de telefon açtın.

Bu iki eylemi when ile de birleştirebiliriz.

"I was watching TV when you telephoned."

Sen telefon açtığın zaman TV seyrediyordum.

Yani kısaca:

  • when + short action(uzun eylem, simple past tense)
  • while + long action (kısa eylem, past continuous tense)

4 temel kombinasyondan söz edebiliriz:

  I was walking past the carwhenit exploded.
When the car exploded I was walking past it.
 The car exploded whileI was walking past it.
WhileI was walking past the car  it exploded.

Kısa eylem ve uzun eylemler göreceli kavramlardır:

  • "TV seyretme" bir kaç saat sürebilir ama "telefonun çalması" bir kaç saniye alır.
  • Arabanın yanından geçmek bir kaç saniye sürer ama arabanın patlaması bir kaç milisaniye sürer.