İngilizcem.org

İngilizce öğrenmek için tüm gerekenler burada...


Simple Past Tense - Geçmiş Zaman

İngilizcede geçmiş zamandan bahsederken bir çok farklı grammer zaman yapısı kullanırız. Bunlar içinde en çok kullanılanı Simple Past Tense'dir.

Simple Past Tense Cümle Yapısı

 • Fiilin Geçmiş Zaman Formu
 • ya da;
 • yardımcı fiil did + fiilin 1. hali

Burada bazı düzenli ve düzensiz fiilleri görebiliyoruz:

 V1
1. Hali
V2
2.Hali-Geçmiş
V3
3. Hali-past participle
 
Düzenli Fiil work
explode
like
worked
exploded
liked
worked
exploded
liked
Düzenli fiiller geçmiş
zamanda kullanılınca
-ed ile biterler.
Düzensiz fiil go
see
sing
went
saw
sang
gone
seen
sung
Düzensiz fiillerin 2. ve 3.
hallerini ezberlemelisiniz.
Geçmiş Zamanda fiillerin
3. halleri kullanılmaz.
Konuyu tamamlamak
için burda verildi.
 


 • Olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanmayız:
 • özne + fiil (geçmiş zaman formuyla kullanılır)
  Örnek cümle: I worked today.

 • Negatif cümlelerde ise "did" yardımcı fiili kullanılır ve fiil 1. Haldedir:
 • özne + yardımcı fiil did + not + esas fiil (1. halde).
  Örnek cümle: I did not work today.

 • Soru cümlesi yaparken de "did" başa gelir ve fiil 1. halde kullanılır:
 • did + özne + fiil (1. halde)
  Örnek cümle:did you work today?

örnek cümleler tablosu

 özneyardımcı fiil  esas fiil 
+ I  wentto school.
You   workedvery hard.
-She didnotgowith me.
Wedid notworkyesterday.
?Did you goto London?
Didthey  workat home?

İstisna! to be fiili için durum farklıdır. to be fiilinin çekimi şöyle olur:
(I was, you were, he/she/it was, we were, they were).

 subjectmain verb   
+I, he/she/itwas  here.
You, we, theywere in London.
-I, he/she/itwasnotthere.
You, we, theywerenothappy.
? WasI, he/she/it right?
Wereyou, we, they  late?

Durum bildiren ve geçmişte olan olaylar için "to be" kullanılır.

Örnek: I was a student.
Öğrenciydim.


Bu derste Simple Present Tense-Geniş Zaman'ın genel kullanımından bahsettik. Simple Present Tense 'in diğer bazı kullanım alanları da vardır; örneğin: if cümleleri ya da future=gelecek anlamına gelen durumlar. Bunları daha sonra öğreneceğiz.